Seminar o kulturnoj baštini u Balama

Seminar naziva “Okvirna konvencija o vrijednosti kulturne baštine za društvo: (Baštinske) Zajednice Talijana u inozemstvu – sadržaji i dobre prakse” održan je u petak 20. ožujka u Kaštel Bembu u Balama, a u organizaciji venecijanskog ureda Vijeća Europe u suradnji s Upravnim odjelom za kulturu Istarske županije, Istarske kulturne agencije i Marco Polo Systema. Svrha seminara bila je uspostavljanje odnosa između sadržaja Konvencije iz Faroa i njene primjene te već postojećih i aktivnih baštinskih zajednica. Program seminara počeo je pozdravnim govorima predstavnika vlasti i ustanova: Aleksandre Vinkerlić, direktorice Istarske Kulturne Agencije, Giuseppine Rajko, zamjenice župana Istarske županije, Roberta Ciambettija, pročelnika Odjela za prekograničnu i transnacionalnu suradnju regije Veneto, te Alberta d’Alessandra, direktor venecijanskog ureda Vijeća Europe koji je ujedno bio i moderator seminara.

P1080783 (600x450)

On je u svom uvodnom govoru govorio o sadržaju i inovativnim aspekti Konvencije iz Faroa i njihova primjena kroz Action Plan Vijeća Europe prihvaćenog u svibnju 2013. godine.

– Konvencija iz Faroa nije dokument koji nameće postupke već daje slobodu za pronalazak specifičnih putova. Princip djelovanja konvencije je “bottom-up”, dakle od iskustva i potreba stanovništva određenog teritorija prema gore. U ovom dokumentu sagledavaju se materijalna i nematerijalna kulturna baština, ali i sam pejzaž. Jedan od alata koje pruža konvencija je i model “baštinskih šetnji” koji su u suštini baštinski itinereri. Hrvatska i Slovenija bile su među prvim zemljama koje su potpisale konvenciju, a ona je otvorena i zemljama koje nisu članice Vijeća Europe. Jedan od ciljeva konvencije je i stvoriti mrežu gradova, dakle suradničku platformu na većoj razini, kazao je d’Allesandro i naveo primjere dobre prakse koji su organizirani u Veneciji i Marseju.

P1080779 (600x450)

Više o samom primjeru Marseja govorio je Prosper Wanner, suradnik venecijanskog ureda Vijeća Europe u svom izlaganju naziva “Na koji način primjena Konvencije iz Faroa može doprinijeti razvoju jednog teritorija: europski primjeri i dobre prakse”.

– U Marseju je na temelju Konvencije iz Faroa osnovana zadruga građana nazvana Hotel du Nord. Aktivnost zadruge usmjerena je na konverziju industrijskih kvartova na sjevernom djelu grada, a sve je počelo istraživanjima o samoj povijesti tih dijelova Marseja u kojima žive pripadnici raznih manjina koji su tu došli u potrazi za poslom. Iz tih istraživanja iznjedrile su publikacije i stvoreni su razni arhivi, a 2003. godine organizirana je i prva baštinska šetnja koja je bila vrlo uspješna i koja je prerasla u godišnju manifestaciju, kazao je Wanner.

Potom je uslijedilo izlaganje zamjenice župana Giuseppine Rajko naziva “Kako Zajednice Talijana u Hrvatskoj i Sloveniji vrednuju vlastitu kulturnu baštinu?” i Maurizia Tremula, predsjednika Izvršnog odbora Talijanske unije na temu “Dobre prakse talijanske manjine u europskom programiranju u Hrvatskoj i Sloveniji”. Drugi blok predavanja odnosio se na projekte za vrednovanje teritorija u Hrvatskoj i Sloveniji te dobre prakse u programskom razdoblju 2007.-2013. u odnosu na programsko razdoblje 2014.-2020. godine. Bojana Puljko i Vladimir Torbica iz županijskog Odjelaza kulturu predstavili su projekte Revitas 1 i Revitas 2, Hera te ostale primjere dobre prakse kao što su Ex-Po-Aus i Adria Muse. Torbica je napomenuo da se ciljevi Revitasa 2 u potpunosti uklapaju u Konvenciju iz Faroa jer polaze upravo od onoga što ljude na određenom teritoriju zanima, a kruna tog projekta bit će Centar za freske u Draguću koji će biti mjesto susreta i rada umjetnika i znanstvenika.

P1080777 (600x450)

Predavanje na temu “Sinergije između javnog i privatnog sektora u okviru multilateralne suradnje: međunarodni kontekst RPSEE i Local Development Pilot Project: projekt CULTEMA. Dobre prakse projekata IPA – Adrifort i Italija – Slovenija CAMAA” održali su Pietrangelo Pettenò, generalni direktor Marco Polo Systema GEIE i njegov suradnik Daniele Sferra.

– Marco Polo Systema GEIE uključen je u EU projektiranje od samih početaka, a glavni nam je cilj valorizacija fortifikacijskih sistema na lokalnoj i europskoj razini. Partikularni cilj bio je obnova i stavljanje u uporabu Forrte Marghere što je također rađeno po principu “bottom-up” i koji je kretao od pojedinaca i njihovih potreba, kazao je Pettenò.

P1080781 (600x450)

Zadnje izlaganje na temu “Projekt “Verotour”: itinerar duž povijesnih trgovačkih ruta Mletačke Republike: cluster izvrsnosti transnacionalnog tematskog itinerara u okviru međunarodne multilateralne kulturne suradnje – od jadranskog geografskog okvira do područja Europskog Sredozemlja” održao je Paolo Rosso iz Uprave za turizam Regije Veneto nakon kojeg je krenula rasprava naziva “Obveze baštinskih zjednica i novi europski projekti” koju su moderirali Pietrangelo Pettenò, Vladimir Torbica i Alberto D’Alessandro. Oni su zaključili da je ovaj baljanski seminar još jedan korak naprijed u uspješnoj transnacionalnoj suradnji koja će zahvaljujući budućim susretima ovakve vrste zasigurno uroditi novim plodovima.

Tekst i foto Boris VINCEK

Leave a Reply


+ 5 = 14

KULTURISTRA – Sito internet culturale della Regione Istriana


Kulturistra.hr è un progetto della Regione Istriana e dell’Associazione Metamedij avviato e finalizzato allo sviluppo della rete informatica culturale nella Regione Istriana. Il progetto mira ad offrire informazioni sulle attualità culturali e nello stesso tempo offrire l’accesso a varie basi di dati che conterranno informazioni su tutte le persone attive nella scena culturale, sulle attività culturali, sui concorsi internazionali e sui potenziali partner internazionali. Con questo progetto vogliamo migliorare la comunicazione a livello orizzontale e verticale, che significa la comunicazione tra differenti enti culturali Istriani, tra gli enti culturali e gli artisti, ed in fine tra gli enti culturali, gli artisti ed il pubblico.
Il progetto è finanziato dalla Regione Istriana.

CONTATTACI

captcha

Copyright © kulturistra.hr 2021 | Impressum