Prezentacija priručnika „Mih za svakega ili mih za početnike“ Noela Šurana u CENKI-u

Kreativna prezentacija neobičnog “priručnika” za učenje sviranja tradicijskog glazbala miha “Mih za početnike ili Mih za svakega – work in process” autora Noela Šurana bit će održana u subotu 17. prosinca s početkom u 18 sati u Centru za nematerijalnu kulturu Istre u Pićnu,

pozivnica_mih-za-sakega„Mih za svakega“ naziv je projekta autora Noela Šurana koji podrazumijeva kontinuirano istraživanje, dokumentiranje i kreativnu prezentaciju neobičnog “priručnika” za učenje sviranja tradicijskog glazbala miha. Istarski mih je najstarije, najpoznatije i najraširenije tradicijsko glazbalo u Istri i na otoku Cresu. Nekada se svirao i na otoku Krku, no danas se tamo mih vrlo rijetko može čuti.

Mih ili pive u Istri sviraju većinom Hrvati (cijela Istra) i Talijani (Galižana i Šišan). Glazbalo je sastavljeno od dvostruke drvene prebiraljke obično zvane mišnice i kožne mješine. Dvostruka prebiraljka izrađena je od jednog komada drveta na kojem postoje dvije cijevi probušene usporedno ili tek neznatno divergentno. Karakterističan raspored otvora za prste predstavlja istarski tip koji pak pripada jadransko-dinarskom tipu glazbala.

„Ideja za ovaj rad proizašla je iz dugogodišnjeg aktivnog bavljenja tradicijskom glazbom. Tradicijske oblike života spoznavao sam zbog usmjerenosti na njihov sadržaj, na znanja i umijeća koja sam želio usvojiti. To se često događalo spontano, kao dio odrastanja i sazrijevanja, iz potrebe ili pak puke  znatiželje. Usvajajući ih, ostvario sam društvene veze s mnogim ljudima, naročito tradicijskim glazbenicima i shvatio kontekst unutar kojih su nastali i još nastaju. Sve sam to doživio kao živu kulturu, koja je živa upravo zato što se prilagođava vremenu u kojem postoji i kreativnim potrebama pojedinaca. Često sam svirao i pjevao s ljudima u njihovoj prirodnoj sredini. Vjerujem da sam time shvatio edukativne i kreativne potencijale istarske nematerijalne kulture.

Pravilo broj jedan u tradicijskoj glazbi kaže mih sviri na uho, tj. na sluh. Prema toj konstataciji svaki svirač bi trebao učiti svirati na način da si sam odabire materijale iz kojih će učiti. Slobodan je izabrati melodije koje su mu osobno najzanimljivije i najatraktivnije, a najvažnije je da s vremenom stvori svoj stil sviranja. Budući da ovo nije klasičan priručnik u kojem se dobivaju instant rješenja za učenje sviranja, već se to događa postepeno sudjelujući u čitavom projektu. Sama ideja da svatko tko želi naučiti svirati mih to može i učiniti tako da konzultira materijale koji su sakupljeni od gotovo svih tradicijskih svirača u Istri“, navodi autor Noel Šuran.

Priredio B. V.

Leave a Reply


7 − = 5

KULTURISTRA – Sito internet culturale della Regione Istriana


Kulturistra.hr è un progetto della Regione Istriana e dell’Associazione Metamedij avviato e finalizzato allo sviluppo della rete informatica culturale nella Regione Istriana. Il progetto mira ad offrire informazioni sulle attualità culturali e nello stesso tempo offrire l’accesso a varie basi di dati che conterranno informazioni su tutte le persone attive nella scena culturale, sulle attività culturali, sui concorsi internazionali e sui potenziali partner internazionali. Con questo progetto vogliamo migliorare la comunicazione a livello orizzontale e verticale, che significa la comunicazione tra differenti enti culturali Istriani, tra gli enti culturali e gli artisti, ed in fine tra gli enti culturali, gli artisti ed il pubblico.
Il progetto è finanziato dalla Regione Istriana.

CONTATTACI

captcha

Copyright © kulturistra.hr 2020 | Impressum