REZULTATI ISTRAŽIVANJA JAVNOG MNIJENJA GRAĐANA PULE O DRUŠTVENOM CENTRU ROJC

Dvije trećine građana smatra kako je DC Rojc izrazito potreban Puli, a dodatnih 19% potrebnost ocjenjuje s četvorkom na skali od 1 do 5.

Od 1. do 10. ožujka 2019. godine IPSOS je proveo telefonsko istraživanje na slučajnom i reprezentativnom uzorku od 600 stanovnika s prebivalištem u Puli o informiranosti, korištenju i stavovima o sadržajima Društvenog centra Rojc. Rezultati ankete dokazuju da građani prepoznaju značaj DC-a Rojc i u zaista velikoj mjeri koriste mogućnosti koje pruža. Rezultati ankete posredno dokazuju i da njegov model sudioničkog upravljanja javnim dobrima odnosno sinergija javnog i civilnog daje najbolje rezultate.

Čak 90,8% ispitanih čulo je za Rojc, a od njih ga je čak 90,2% osobno posjetilo. Dakle, čak 492 ispitanika od 600 osobno je posjetilo Centar, što je zaista velika brojka. Sve dobne skupine ispitanika gotovo u podjednakom postotku posjećuju Rojc, čime se pobija uvriježeno mišljenje o Rojcu kao mjestu za mlađe stanovnike Pule. 10-ak posto razlike između najmlađih i najstarijih posjetitelja nije razlog da se ijedna skupina gleda kao većinska.

Najrjeđe u Rojc dolaze niže obrazovani (78%). Najčešći razlog posjete je dolazak na programske aktivnosti, što je učinilo 58% posjetitelja. Slijede roditelji čija djeca pohađaju aktivnosti (28%).

Čak 64,5% sugrađana odgovara da im je poznato da zgradom društvenog centra upravlja vlasnik – Grad Pula u suradnji s udrugama iz Rojca.

Čak dvije trećine građana smatra kako je Centar izrazito potreban Puli, a dodatnih 19% potrebnost Centra ocjenjuje s četvorkom na skali od 1 do 5. Prosječna ocjena je vrlo visokih 4,5 i nema značajnih razlika u ocjeni među različitim demografskim skupinama građana.

Sadržaji po kojima je Rojc najpoznatiji su sportsko-rekreacijski i kulturno-umjetnički.

Tri napozitivnije osobine Rojca su “pozitivan primjer stavljanja u funkciju napuštenih vojnih objekata”, “mjesto gdje sve kategorije građana mogu provoditi slobodno vrijeme” i “primjer suživota različitosti”. Tri najnegativnije osobine su “propadajuća inrastruktura/loše stanje zgrade”, “nepristupačnost za osobe s invaliditetom” i “teško snalaženje u zgradi/nedostatak signalizacije”.

Ispitanici do 29 godina predstavljaju 14% uzorka, od 30 do 44 godine 26%, od 45 do 59 godina 28% uzorka, a ispitanici stariji od 60 godina 33% uzorka. Greška uzorka za uzorak od 600 je +/- 4 postotka, odnosno 4,2 postotka jer je na većinu pitanja odgovaralo 545 građana koji su čuli za Rojc.

Ispitivanje javnog mnijenja provedeno je u okviru projekta GRAD(imo) Rojc, kojeg Savez udruga Rojca provodi u suradnji s Gradom Pula i pet udruga iz Rojca. Zelena Istra je u okviru projekta zadužena za izradu Plana upravljanja DC-a Rojc. Rezultati istraživanja iskoristit će se za izradu Plana upravljanja Društvenim centrom Rojc koji će se stvarati u širokom konzultativnom procesu. Novi plan upravljanja trebao bi unaprijediti postojeći model upravljanja odnosno stanje u zgradi i generirati veću korist za zajednicu. Njegova izrada započinje u travnju i trajat će godinu dana, a u procesu izrade sudjelovat će predstavnici udruga i Grada Pule.

Priredio B. V.

Leave a Reply


6 + = 15

KULTURISTRA – Sito internet culturale della Regione Istriana


Kulturistra.hr è un progetto della Regione Istriana e dell’Associazione Metamedij avviato e finalizzato allo sviluppo della rete informatica culturale nella Regione Istriana. Il progetto mira ad offrire informazioni sulle attualità culturali e nello stesso tempo offrire l’accesso a varie basi di dati che conterranno informazioni su tutte le persone attive nella scena culturale, sulle attività culturali, sui concorsi internazionali e sui potenziali partner internazionali. Con questo progetto vogliamo migliorare la comunicazione a livello orizzontale e verticale, che significa la comunicazione tra differenti enti culturali Istriani, tra gli enti culturali e gli artisti, ed in fine tra gli enti culturali, gli artisti ed il pubblico.
Il progetto è finanziato dalla Regione Istriana.

CONTATTACI

captcha

Copyright © kulturistra.hr 2019 | Impressum