Otvorene prijave na ciklus radionica RImiks identiteta

U sklopu programskog pravca Slatko i slano Rijeke 2020 – Europske prijestolnice kulture, udruga Metamedij iz Pule provodi projekt RImiks identiteta, kojim se propituju glazbene zakonitosti tijesnih intervala Istre i Kvarnera, nematerijalne kulturne baštine koja je uvrštena na listu UNESCO-a. Projekt nas odvodi korak dalje od tradicije te kroz izradu neobičnih glazbenih instrumenata od industrijskog i elektroničkog otpada otvara vrata remiksiranju tradicionalnih zvukova.

Kako bismo pripremili glazbenu podlogu za postavljanje zvučne instalacije u prosincu 2020. godine, pozivamo vas na ciklus radionica na kojemu možete naučiti više o tijesnim intervalima, izradi neobičnih instrumenata te remiksiranju. Ciklus radionica obuhvaća predavanja istaknutih umjetnika – Noela Šurana i Tina Dožića – a bit će održan u Omladinskom Kulturnom Centru Palach od 23. do 27. studenog 2020 godine. Rok za prijavu je 17. studeni.

Noel Šuran će u sklopu radionice ‘’Tijesni intervali Istre i Kvarnera’’ istražiti, eksperimentirati i improvizirati dvoglasno pjevanje u tijesnim intervalima. Materijali snimljeni tijekom radionice poslužit će za novu produkciju u kojoj će se posuđivanjem i mijenjanjem nastalih zvukova stvarati novi i kombinirati s elektronskim.

Na radionici Tina Dožića “Ventilatori oscilatori” polaznici će naučiti izraditi svoje elektroničke instrumente od e-otpada. Koristit će se dijelovi odbačenih računala koji će postati oscilatori – osnovni izvori tona sintetizatora zvuka (engl. synthesizer). Točnije, stari ventilatori računala svojim će okretanjem proizvoditi tonove, a umrežavanjem više takvih ventilatora oscilatora polaznici će moći stvarati glazbene harmonije. Oni će naučiti osnove lemljenja, čitanja elektroničkih shema i prenamjene elektroničkog otpada u bučne glazbene instrumente.

Tijekom radionice će za polaznike biti organizirana i prezentacija glazbenog programa Ableton, koja će poslužiti kao DAW platforma za kombinaciju audio materijala i njihovo remiksiranje. Poželjno je da polaznici imaju već određena predznanja o radu u nekom DAW programu te da ponesu vlastito računalo s instaliranim programima u kojima se snalaze.

Radionica uključuje i terensko istraživanje.

Termini održavanja su sljedeći:

  1. 11. 2020. radionica “Ventilatori oscilatori” by Tin Dožić: 17.00 – 21.00 sati
  1. 11. 2020. radionica “Ventilatori oscilatori” by Tin Dožić, praktični i terenski rad: 17.00 – 21.00 sat
  1. 11. 2020. prezentaciju instrumenata i napjeva by Noel Šuran: 18.00 – 20.00 sati
  1. 11. 2020. radionica ‘’Tijesni intervali Istre i Kvarnera’’ by Noel Šuran: 18.00 – 21.00 sat

praktični rad u grupama, snimanje i obrada materijala

  1. 11. 2020. 17.00 – 21.00 sat praktični rad na zvučnim instalacijama, izrada glazbenih remikseva i audio segmenata koji će se koristiti na samoj instalaciji

Radionice se održavaju u Omladinskom Kulturnom Centru Palach, Kružna ul. 8, u Rijeci.

Način prijave je popunjavanjem online obrasca: https://forms.gle/jHgsHqjcwymfjMR39

Rok za prijavu je 17. 11. 2020. godine.

Izvor

Leave a Reply


3 + = 8

KULTURISTRA – Sito internet culturale della Regione Istriana


Kulturistra.hr è un progetto della Regione Istriana e dell’Associazione Metamedij avviato e finalizzato allo sviluppo della rete informatica culturale nella Regione Istriana. Il progetto mira ad offrire informazioni sulle attualità culturali e nello stesso tempo offrire l’accesso a varie basi di dati che conterranno informazioni su tutte le persone attive nella scena culturale, sulle attività culturali, sui concorsi internazionali e sui potenziali partner internazionali. Con questo progetto vogliamo migliorare la comunicazione a livello orizzontale e verticale, che significa la comunicazione tra differenti enti culturali Istriani, tra gli enti culturali e gli artisti, ed in fine tra gli enti culturali, gli artisti ed il pubblico.
Il progetto è finanziato dalla Regione Istriana.

CONTATTACI

captcha

Copyright © kulturistra.hr 2022 | Impressum