Projekt U istom filmu udruge Metamedij

Održane radionice GIF animacija,  emojija i digitalne fotografije u Školi za odgoj i obrazovanje Pula

• U cilju osiguranja jednakih mogućnosti za sudjelovanje u kulturnom životu zajednice, u suradnji sa Školom za odgoj i obrazovanje Pula te Javnom ustanovom Pula film festival, udruga Metamedij je osmislila projekt naziva U istom filmu kojim aktivno doprinosi omogućavanju veće dostupnosti kulturnih sadržaja za ciljanu skupinu koju čine djecu i mlade s teškoćama u razvoju.

U sklopu projekta u studenom 2021. održane su dvije kreativne radionice za učenike Škole za odgoj i obrazovanje Pula. Dvodnevna radionica GIF animacija i emojija održana je 9. i 10. studenog 2021. pod vodstvom dizajnerskog kolektiva NJI3 (Franka Tretinjak i Dina Milovčić) iz Zagreba, dok je radionicu digitalne fotografije vodio Ivan Idžojtić od 11. do 12. studenog 2021. Radovi nastali na radionicama bit će predstavljeni i na izložbi koja će pratiti senzorne projekcije u zainteresiranim POU-ima i kinu Valli.

‘’Značaj ovakvih radionica je, među ostalim, u tome da kao izvor novih znanja i vještina djeca s teškoćama u razvoju nisu ograničeni samo na osobe iz svoje svakodnevne neposredne blizine – svoje članove obitelji i učitelje. Naime, uključenost djece s teškoćama u razvoju, posebno kada se radi o djeci s višestrukim teškoćama, u organizirane oblike provođenja slobodnog vremena izuzetno je niska u usporedbi s uključenošću populacije djece tipičnog razvoja. Razlozi tome su višestruki, i postoje kako na strani samih izvoditelja tih aktivnosti koji se često ne osjećaju spremnima za rad s djecom s teškoćama, tako i na strani roditelja koji su često neskloni uključivati svoju djecu u  izvanškolske aktivnosti zbog straha da se s njima neće znati raditi ili da neće biti prihvaćena.

To znači da ova djeca ostaju zakinuta za veoma vrijedna iskustva koja bi im omogućila da povećaju svoje kompetencije i prošire horizonte, steknu nove interese i stvore nove socijalne odnose. Ovakve radionice izuzetno su vrijedan korak ka izjednačavanju mogućnosti djece s teškoćama u razvoju s mogućnostima koje imaju djeca tipičnog razvoja, budući kroz posebno strukturirane aktivnosti i pod vodstvom pripremljenih i kompetentnih kreativaca mogu razviti nove vještine i realizirati svoje potencijale.

Za realizaciju ovakvih aktivnosti izuzetno je važna suradnja s organizacijama civilnog društva, kako, kako sam i ranije spomenula, djeca s teškoćama u razvoju izađu van okvira svoje svakodnevice i nekolicine ljudi koji ih okružuju. Civilno društvo uvijek je pronalazilo energije i interesa za uključivanje u projekte usmjerene na kreiranje novih mogućnosti za djecu s teškoćama u razvoju. Svaku od tih aktivnosti iznimno cijenimo, a posebno su nam dragi inovativni projekti poput projekta „U istom filmu“ kroz koji po prvi puta u Istru dovodimo senzorne kino projekcije i kroz koji se, kao i kroz prethodni projekt u organizaciji Udruge Metamedij, pokušava premostiti ogromna diskrepanca između potreba osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju za uključenošću u kulturne aktivnosti i ponude takvih aktivnosti koje su prilagođene njihovim potrebama i inkluzivno orijentirane. Škola sama je davno prestala biti jedini i isključivi nositelj razvoja kompetencija i interesa. Stoga je nužno njegovati sinergiju s organizacijama civilnog društva kako bi zajedničkim aktivnostima obogatili jedni druge.

Rado bi vidjeli nastavak ovog projekta u vidu senzorno prilagođenih kazališnih predstava, kao i nastavak radionica koje su vezane uz nove medije. I djeca i mladi s teškoćama u razvoju, kao i njihovi vršnjaci, svoje interese usmjeravaju na ono što je u datom vremenu popularno i poticajno. Zadatak je škole da takve interese prepozna i na njima gradi svoju odgojno-obrazovnu misiju.’’, kazala je Vanja Marković, pedagoginja iz Škole za odgoj i obrazovanje Pula.

Na kraju projekta bit će održana i fokus-grupa na temu analize sadašnje situacije i mogućih preporuka na lokalnoj i regionalnoj razini za donošenju nove, treće Istarske kulturne strategije (2021.). Ovom se aktivnošću omogućava održivost projekta i senzibilizacija šire i stručne javnosti na potrebu za ravnopravnim pristupom i dostupnosti kulture.

Izvor

Leave a Reply


8 − = 7

KULTURISTRA – Sito internet culturale della Regione Istriana


Kulturistra.hr è un progetto della Regione Istriana e dell’Associazione Metamedij avviato e finalizzato allo sviluppo della rete informatica culturale nella Regione Istriana. Il progetto mira ad offrire informazioni sulle attualità culturali e nello stesso tempo offrire l’accesso a varie basi di dati che conterranno informazioni su tutte le persone attive nella scena culturale, sulle attività culturali, sui concorsi internazionali e sui potenziali partner internazionali. Con questo progetto vogliamo migliorare la comunicazione a livello orizzontale e verticale, che significa la comunicazione tra differenti enti culturali Istriani, tra gli enti culturali e gli artisti, ed in fine tra gli enti culturali, gli artisti ed il pubblico.
Il progetto è finanziato dalla Regione Istriana.

CONTATTACI

captcha

Copyright © kulturistra.hr 2022 | Impressum