Raspisan natječaj za nove članove Kazališnog vijeća Istarskog narodnog kazališta – Gradskog kazališta Pula

Grad Pula je raspisao Javni natječaj za izbor tri kandidata za člana Kazališnog vijeća Istarskog narodnog kazališta-Gradskog kazališta Pula – predstavnika osnivača – a njihov će mandat trajati samo do 2. kolovoza 2022. godine. Do potrebe za raspisivanjem novog natječaja došlo je nakon 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Pule kada su razriješeni dužnosti članovi Kazališnog vijeća koje imenuje osnivač Grad Pula – Sandra Burić, Robert Raponja i Elvis Orbanić.

Kandidat za člana Kazališnog vijeća bira se iz redova uglednih umjetnika i radnika u kulturi koji ispunjava slijedeće uvjete: najmanje završen preddiplomski stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij ili s njima izjednačen studij odgovarajuće struke; najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci; da nije pravomoćno osuđen na kaznu zatvora (neovisno o tome je li izrečena uvjetna ili bezuvjetna kazna) za neko od kaznenih dijela počinjenih s namjerom protiv života i tijela, protiv Republike Hrvatske, protiv pravosuđa, protiv javnog reda, protiv imovine, protiv službene dužnosti, protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva, protiv osobne slobode, protiv spolne slobode, spolnog iskorištavanja djeteta, protiv braka, obitelji i djece, protiv zdravlja ljudi, protiv opće sigurnosti, krivotvorenja, te bilo koje drugo kazneno djelo počinjeno na štetu djeteta ili korištenje djeteta ili maloljetne osobe, osim ako je nastupila rehabilitacija po posebnom zakonu; da se protiv njega ne vodi kazneni postupak za neko od djela navedenih u prethodnoj alineji; da se protiv njega ne vodi prekršajni postupak i da nije pravomoćno osuđen za neko od prekršajnih djela za nasilničko ponašanje; da nije službenik nadležnog upravnog odjela.

Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata koji ispunjavaju uvjete Javnog natječaja i poziva ih na razgovor. Ako kandidat ne pristupi razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu na Javni natječaj. Na razgovoru kandidat je dužan predočiti izvornike ili ovjerenu presliku dokumentacije koja je dostavljena uz prijavu. Lista kandidata koji ispunjavaju uvjete i termin razgovora s kandidatima objavit će se na internetskim stranicama Grada Pula-Pola www.pula.hr najmanje pet dana prije provođenja razgovora, a kandidati će biti obaviješteni o istome i putem e-maila.

O provedenom postupku Povjerenstvo podnosi izvješće Gradonačelniku. Na temelju rezultata provedenog postupka, Gradonačelnik predlaže Gradskom vijeću Grada Pula-Pola kandidata za člana Kazališnog vijeća Ustanove. Kandidat će biti obaviješten o izboru člana Kazališnog vijeća dostavom Odluke Gradskog vijeća Grada Pule-Pola na e-mail adresu u roku dva  dana od donošenja Odluke.

Tekst B. V.

Leave a Reply


2 + 7 =

KULTURISTRA – Sito internet culturale della Regione Istriana


Kulturistra.hr è un progetto della Regione Istriana e dell’Associazione Metamedij avviato e finalizzato allo sviluppo della rete informatica culturale nella Regione Istriana. Il progetto mira ad offrire informazioni sulle attualità culturali e nello stesso tempo offrire l’accesso a varie basi di dati che conterranno informazioni su tutte le persone attive nella scena culturale, sulle attività culturali, sui concorsi internazionali e sui potenziali partner internazionali. Con questo progetto vogliamo migliorare la comunicazione a livello orizzontale e verticale, che significa la comunicazione tra differenti enti culturali Istriani, tra gli enti culturali e gli artisti, ed in fine tra gli enti culturali, gli artisti ed il pubblico.
Il progetto è finanziato dalla Regione Istriana.

CONTATTACI

captcha

Copyright © kulturistra.hr 2022 | Impressum