Kretanje prema izradi novog europskog clouda za kulturnu baštinu

Dijalogom između Europske komisije i članica EU na događanju posvećenom zajedničkom stvaranju suradničkog clouda za kulturnu baštinu 21. lipnja, započeta je izgradnja jedinstvenog okvira kojim će se omogućiti suradnja kulturnih profesionalaca diljem čitave Europe.

„Bogata kulturna baština Europe pomoću suradničkog clouda za kulturnu baštinu ući će u novi digitalnu dimenziju“, izjavila je Mariya Gabriel, povjerenica Europske komisije za inovacije, istraživanje, obrazovanje i mlade. Također je naglasila da se ovim projektom „europsku baštinu može učiniti vodećom na svjetskoj razini u korištenju digitalnih tehnologija kako bi se proizvela vrijednost koja će biti na korist svim građanima“.

Samo je 30 do 50% europskih kulturnih zbirki sveukupno do sada digitalizirano. Standardi koji su se pritom koristili nerijetko su međusobno neusklađeni, nedostupni i nesigurni. Ta situacija predstavlja određeni rizik za europsku materijalnu i nematerijalnu baštinu. Ovaj će projekt poslužiti kao most prema EU financiranju za manje i udaljenije muzeje koji kreću s digitalizacijom, povezujući na taj način u zajedničkoj jedinstvenoj mreži već dovoljno razvijena različita rješenja.

Europska komisija namjerava objaviti nekoliko poziva unutar Obzora. Pozivi će se provoditi u okviru djelovanja za kulturnu baštinu, kulturne i kreativne industrije u 2023., 2024. i 2025. godini. Sveukupni predviđeni budžet je 110.000.000 eura.

Leave a Reply


5 + = 8

KULTURISTRA – Sito internet culturale della Regione Istriana


Kulturistra.hr è un progetto della Regione Istriana e dell’Associazione Metamedij avviato e finalizzato allo sviluppo della rete informatica culturale nella Regione Istriana. Il progetto mira ad offrire informazioni sulle attualità culturali e nello stesso tempo offrire l’accesso a varie basi di dati che conterranno informazioni su tutte le persone attive nella scena culturale, sulle attività culturali, sui concorsi internazionali e sui potenziali partner internazionali. Con questo progetto vogliamo migliorare la comunicazione a livello orizzontale e verticale, che significa la comunicazione tra differenti enti culturali Istriani, tra gli enti culturali e gli artisti, ed in fine tra gli enti culturali, gli artisti ed il pubblico.
Il progetto è finanziato dalla Regione Istriana.

CONTATTACI

captcha

Copyright © kulturistra.hr 2022 | Impressum