18. Međunarodna izložba arhitekture u Veneciji

VENECIJA

p. 1