Izložba Rok Zelenka – Giampietro Vianello Casisa u Bujama|Exhibition by Rok Zelenko in Buje|La mostra di Rok Zelenko a Buie

16.06.2010.

Vrijeme: 18. lipanj 2010.
Mjesto: Buje, Galerija Pučkog otvo­re­nog uči­li­šta Buje

Time: June 18, 2010

Place: Gallery of the Open University in Buje

Data: 18 giug­no 2010

Luogo: Galleria dell’Università Popolare aper­ta di Buie

-1

Dana 18. lip­nja 2010. godi­ne, s počet­kom u 20:00 sati, odr­žat će se otvo­re­nje izlož­be Rok Zelenka – Giampietro Vianello Casisa. Nakon otva­ra­nja sli­je­di nas­tup Špičikuc Orchestra iz Pirana te žen­ske vokal­ne sku­pi­ne “Kaštelanke”, s počet­kom u 21:00 sat.

The ope­ning of the exhi­bi­ti­on Giampietro Vianello Casis by Rok Zelenko will be held on June 16 at 8 p.m. After the ope­ning, the audi­en­ce will have the oppor­tu­nity to enjoy per­for­man­ces of the Špičikuc Orchestra from Piran and the fema­le vocal gro­up Kaštelanke.

Mercoledì, 16 giug­no, con ini­zio alle ore 20:00 si ter­rà l’apertura del­la mos­tra di Rok Zelenko – Giampietro Vianello Casisa. Dopo l’apertura segu­irà l’esibizione del grup­po “Špičikuc Orchestra” di Pirano e del grup­po voca­le fem­mi­ni­le “Kaštelanke” alle ore 21:00.