Kratkometražni film “Bez izlaza” premijerno prikazan u kinu Valli

25.02.2011.

Bez izlaza - film Marko i Juhas

U sri­je­du, 23. velja­če 2011. u kinu Valli u Puli odr­ža­na je pre­mi­je­ra krat­ko­me­traž­nog fil­ma mla­dih auto­ra Vibora Juhasa i Marka Bolkovića.


Riječ je o never­bal­nom fil­mu nazi­va “Bez izla­za”, u tra­ja­nju od 18 minu­ta, gdje glav­ne ulo­ge ima­ju Perica Grgić i Matko Plovanić.
mla­dić (Grgić) u mrač­noj pros­to­ri­ji ner­voz­no pali ciga­re­tu za ciga­re­tom dok čeka dru­gog mla­di­ća (Plovanić). Od nje­ga dobi­va zada­tak za koji se kas­ni­je uspos­ta­vi da je ubojstvo.


Nakon izvr­še­nog zadat­ka mla­di­ća pro­go­ni griž­nja savjes­ti koju poku­ša­va otje­ra­ti alko­ho­lom. Mladić se potom budi u pros­to­ri­ji iz koje ne može iza­ći, a jed­na čud­na maski­ra­na figu­ra s mačem u ruci pri­bli­ža­va se nje­go­voj tamnici.

Glazbu u fil­mu pot­pi­su­ju Bolković i Juhas, a sam film u pro­duk­ci­ji je Mrklog mra­ka i Sonitus Filma.

Izvor: http://www.glasistre.hr/kultura/vijest/322777