Izložba glazbenih zbirki Muzeja grada Pazina i Zavičajnog muzeja Buzet

16.05.2012.

Mjesto: Pazin

Vrijeme: 18. svib­nja 2012

 
Muzej gra­da Pazina i Pučko otvo­re­no uči­li­šte Augustin Vivoda – Zavičajni muzej Buzet pozi­va­ju na otvo­re­nje izlož­be “A nji­ho­va glaz­ba u vre­me­nu tra­je… ” na kojoj će se pre­zen­ti­ra­ti gra­đa iz glaz­be­nih zbir­ki Muzeja gra­da Pazina i Zavičajnog muze­ja Buzet u petak 18. svib­nja 2012. u 19 sati u Kaštelu u izlož­be­nom pros­tor Muzeja gra­da Pazina. U pro­gra­mu otvo­re­nja sudje­lo­va­ti će Limena glaz­ba Pazin.

 

Izvor

[lang_hr]Foto

[/lang_hr]