Noć Muzeja u Umagu

24.01.2013.

Muzej Grada Umaga pri­pre­mio je zanim­ljiv pro­gram povo­dom Noći Muzeja koja će se odr­ža­ti 25. siječ­nja u MMC Pučkog otvo­re­nog uči­li­šta „Ante Babić” u Umagu.


19:00

RADIONICE:
PLETENJE RIBARSKIH MREŽA
 – Ottavio Visintin, Diego Makovac

IGRA BRIšKULE I MORE
 Carmen Rota, TALIJANSKA OSNOVNA ŠKOLA „GALILEO GALILEI”

 
20:00 ‑20:30

VODSTVO PO IZLOŽBI: SAVUDRIJA – PUTOVANJE U PROŠLOST
 Branka Milošević, Biljana Petrović Markežić – kus­to­si­ce muzeja

 

 
20:40

 

Najava pro­jek­ta: ŽIVOT S MOREM (mate­ri­jal­na i nema­te­ri­jal­na bašti­na ribar­stva i plo­vid­be u Umaškom akvatoriju)

SAVUDRIJSKA BATANA i „GRUE”
SAVUDRIJSKI SVJETIONIK
PODMORSKI ARHEOLOŠKI LOKALITETI
NAJSTARIJI BROD NA JADRANU PRONAĐEN U UVALI ZAMBRATIJA    (4.000 g. pr. Krista)
POVIJESNA REGATA – VENECIJA/REGATA STORICA – VENEZIA
EDUKATIVNE RADIONICE VESLANJA U STAJAĆEM STAVU – CROFISH

- Biljana Bojić i Branka Milošević, kus­to­si­ce muze­ja
PRIČA O SAVUDRIJSKOJ BATANI – Silvano Pelizzon i Danilo Latin

 

 
21:30

 

PREZENTACIJA 
VIDEO – REGATA STORICA – VENEZIA 2001/2002

Režija: Rade Puhar; izda­vač: Muzej gra­da Umaga V

IDEO – REGATA STORICA – VENEZIA 2012

Režija: Vladimir Brajan; izda­vač: Grad Umag

 

 

[lang_hr]
Projekt je ostva­ren u surad­nji s TALIJANSKOM OSNOVNOM ŠKOLOM „GALILEO GALILEI”, TALIJANSKOM ZAJEDNICOM GRADA UMAGA, TALIJANSKOM ZAJEDNICOM SAVUDRIJE, TZ UMAGA, KOMUNELA D.O.O, VINA DEGRASSI…..

[/lang_hr]

 

 

Izvor