Život i smrt zvijezda, predavanje Korada Korlevića u sklopu ciklusa Petkom u sedam

01.02.2013.

Nakon uspješ­nog i zapa­že­nog pre­da­va­nja Itala Žužića o mas­li­nar­stvu, cik­lus pre­da­va­nja Petkom u sedam nas­tav­lja se astro­nom­skom temom.

 

[lang_hr]Astronomski zna­lac Korado Korlević će ovo­ga pet­ka odr­ža­ti pre­da­va­nje na temu Život i smrt zvi­jez­da. Predavanje će se odr­ža­ti u petak, 1. velja­če 2013. u 19 sati u sta­ru općin­sku vijeć­ni­cu u Višnjanu. Ulaz je slobodan.

[/lang_hr]

 

Izvor

Foto