ŠIKUTI MACHINE ON THE ROAD

17.05.2013.

[lang_hr]Pučko otvo­re­no uči­li­šte “Augustin Vivoda” pozi­va sve zain­te­re­si­ra­ne da zajed­no obi­lje­že Međunarodni dan muze­ja i 9. europ­sku noć muze­ja uz ŠIKUTI MACHINE ON THE ROAD, BUZET, ZAVIČAJNI MUZEJ subo­ta, 18. svib­nja 2013. u 20 sati.

[/lang_hr]

 

international-museum-day

_IKUTI MACHINE ON THE ROAD