Izložba Milutina Kneževića u Srpskom kulturnom centru u Istri

03.01.2017.

Samostalna izlož­ba Milutina Kneževića nazi­va „Okruženje“ bit će otvo­re­na u čet­vr­tak 5. siječ­nja u 19 sati u pul­skom Srpskom kul­tur­nom cen­tru u Istri. Izložbu orga­ni­zi­ra­ju Klub Srba Istarske župa­ni­je i SKUC uz pokro­vi­telj­stvo Istarske župa­ni­je i Grada Pule, a može se raz­gle­da­ti do 25. siječ­nja, sva­ki dan osim nedje­lje od 17 do 20 sati.

knezevic-poziv

Priredio B. V.