REPRIZA PREDSTAVE „ŠTUORICE OD POLNOĆI“ U ISTARSKOM NARODNOM KAZALIŠTU

10.04.2017.

Repriza pred­sta­ve „Štuorice od pol­no­ći“ Aleksandra Bančića, pre­ma knji­zi “Libar od pol­no­ći” Milice Kranjčić na pro­gra­mu je Istarskog narod­nog kaza­li­šta Gradskog kaza­li­šta Pula u uto­rak, 11. trav­nja u 9 i u 12 sati. Nakon uspješ­nih izved­bi u Svetvinčentu i u Žminju, pred­sta­va ponov­no igra u INK‑u, a bit će to nje­na šes­na­es­ta izved­ba. Podsjetimo se da je pre­mi­jer­na izved­ba bila tek 20. ožuj­ka, na Svjetski dan kaza­li­šta za dje­cu i mlade.

IMG_8239

Izvor