Ministarstvo kulture – Odobreni istarski programi u 2018. godini

Investicijske potpore i zaštita kulturnih dobara

• Odobreni projekti, programi i aktivnosti Programa javne potpore u kulturi Ministarstva kulture za 2018. godinu objavljeni su na njihovim službenim stranicama. U nastavku donosimo popis projekata/programa koji se tiču Istarske županije u kategorijama investicijske potpore i zaštite kulturnih dobara.

PROGRAMI INVESTICIJSKE POTPORE:

Arheološki muzej Istre, Pula

rekonstrukcija zgrade Muzeja – 10.000.000,00 kn

Državni arhiv, Pazin

nabava informatičke opreme – 25.000,00 kn

Etnografski muzej Istre, Pazin

izvedba stalnog postava – 400.000,00 kn

Gradska knjižnica Pula

nabava informatičke opreme – 7.000,00 kn

Gradska knjižnica Poreč

nabava informatičke opreme – 10.000,00 kn

Gradska knjižnica Poreč

uređenje knjižnice – 40.000,00 kn

Istarsko narodno kazalište, Pula

uređenje kazališta – 250.000,00 kn

Labin art expres, Labin

uređenje i opremanje Centra – 80.000,00 kn

Muzej grada Pazina

uređenje prostora za čuvaonicu – 40.000,00 kn

Muzej grada Rovinja, Rovinj

obnova zgrade Muzeja – 150.000,00 kn

Pučko otvoreno učilište Buje

uređenje dvorane – 120.000,00 kn

Pučko otvoreno učilište Buje

nabava informatičke opreme – 10.000,00 kn

Pučko učilište Labin

uređenje memorijalne zbirke Matije Vlačića Ilirika – 40.000,00 kn

Pučko otvoreno učilište Augustin Vivoda, Buzet

rekonstrukcija zgrade za knjižnicu – 500.000,00 kn

Zavičajni muzej Poreštine, Poreč

nabava informatičke opreme – 10.000,00 kn

PROGRAMI ZAŠTITE NA NEPOKRETNIM KULTURNIM DOBRIMA:

Općina Bale

Zapadna kula sa satom – restauratorski radovi građevinska i konstruktivna sanacija – 50.000,00 kn

Udruga Baldakin, Sutivanac

Barban, Crkva sv. Ivana Krstitelja (sv. Ivanac nad Rašom) – 85.000,00 kn

Hrvatski restauratorski zavod

Barban, Sklop crkve sv. Nikole, palače Loredan, Malih i Velih vrata i četverokutne kule – 150.000,00 kn

Hrvatski restauratorski zavod

Beram, Kapela sv. Marije na Škriljanah – 150.000,00 kn

Župa sv. Servula, Buje

Buje, Župni muzej, Trg sv. Servola 22 – 100.000,00 kn

Hrvatski restauratorski zavod

Buzet, Crkva sv. Jurja Mučenika – 350.000,00 kn

Općina Oprtalj

Čepić, Crkva sv. Marije Sniježne – 150.000,00 kn

Hrvatski restauratorski zavod

Draguć, Crkva sv. Roka – 80.000,00 kn

Povijesni i pomorski muzej Istre

Draguć, Elaborat stanja zidnih slika u Istri – 70.000,00 kn

Javna ustanova Nacionalni park Brijuni

Fažana, Kulturni krajolik otočja Brijuni, otok Mali Brijun – 250.000,00 kn

Javna ustanova Nacionalni park Brijuni

Fažana, Torpedo baterija na otoku Mali Brijun – 250.000,00 kn

Javna ustanova Nacionalni park Brijuni

Fažana, Tri austrougarske barake na Giaconima, Veliki Brijun – 100.000,00 kn

Općina Cerovlje

Gologorica, Crkva Blažene djevice Marije “kod Lokve” – 50.000,00 kn

Općina Gračišće

Gračišće, “Kašća”, društvena građevina – 100.000,00 kn

Općina Gračišće

Gračišće, Crkva sv. Eufemije – 80.000,00 kn

Općina Gračišće

Gračišće, Crkva sv. Vida, Modesta i Kresencije – 180.000,00 kn

Općina Grožnjan

Grožnjan, Zvonik Župne Crkve sv.Vida Modesta i Kresencije – 100.000,00 kn

Udruga Hum

Hum (Buzet), Crkva sv. Jeronima – 100.000,00 kn

Općina Svetvinčenat

Juršići, Crkva sv. Kvirina i ostaci trobrodne predromaničke bazilike – 60.000,00 kn

Općina Kanfanar

Kanfanar, Ruševine srednjovjekovnog grada Dvigrada – 200.000,00 kn

Općina Vrsar

Kloštar, Samostan i crkva sv. Mihovila – 150.000,00 kn

Općina Grožnjan

Kostanjica, Crkva sv. Petra i Pavla – 70.000,00 kn

Grad Labin

Labin, Rudarsko 8 industrijski kompleks ‘Pijacal’ – 100.000,00 kn

PROGRAMI ZAŠTITE NA NEMATERIJALNIM KULTURNIM DOBRIMA:

Noel Šuran

Pićan, Herbasonarij – 15.000,00 kn

Udruga „Spod Učke“

Plomin, (Ne)skrivena Istra – 15.000,00 kn

Etnografski muzej Istre

Pula, Pazi što jedeš 8 – Pazi gdje jedeš – 10.000,00 kn

Istarski pljočkarski savez

Svetvinčenat, Očuvanje tradicijske igre pljočkanje i 3. mfp – 22.000,00 kn

Priredio B. VINCEK

Leave a Reply


+ 1 = 10

KULTURISTRA – Webpage of the Department of Culture of the Region of Istria


Kulturistra.hr is a website project that was startedby the Region of Istria and Metamedij Association with the goal to develop the cultural information services in the Region of Istria.
The project wants to offer information about recent events, as well as give access to different data bases, which will contain information about all the people involved in the Istrian cultural scene, cultural events, international contests, and potential international partners. This project aims to improve the communication on the vertical and horizontal level, which means between cultural institutions of the Region of Istria, between institutions and artists, and between the cultural institutions, artists, and the public.

CONTACT US

captcha

Copyright © kulturistra.hr 2022 | Impressum