Ministarstvo kulture – Odobreni istarski programi u 2018. godini

Investicijske potpore i zaštita kulturnih dobara

• Odobreni projekti, programi i aktivnosti Programa javne potpore u kulturi Ministarstva kulture za 2018. godinu objavljeni su na njihovim službenim stranicama. U nastavku donosimo popis projekata/programa koji se tiču Istarske županije u kategorijama investicijske potpore i zaštite kulturnih dobara.

PROGRAMI INVESTICIJSKE POTPORE:

Arheološki muzej Istre, Pula

rekonstrukcija zgrade Muzeja – 10.000.000,00 kn

Državni arhiv, Pazin

nabava informatičke opreme – 25.000,00 kn

Etnografski muzej Istre, Pazin

izvedba stalnog postava – 400.000,00 kn

Gradska knjižnica Pula

nabava informatičke opreme – 7.000,00 kn

Gradska knjižnica Poreč

nabava informatičke opreme – 10.000,00 kn

Gradska knjižnica Poreč

uređenje knjižnice – 40.000,00 kn

Istarsko narodno kazalište, Pula

uređenje kazališta – 250.000,00 kn

Labin art expres, Labin

uređenje i opremanje Centra – 80.000,00 kn

Muzej grada Pazina

uređenje prostora za čuvaonicu – 40.000,00 kn

Muzej grada Rovinja, Rovinj

obnova zgrade Muzeja – 150.000,00 kn

Pučko otvoreno učilište Buje

uređenje dvorane – 120.000,00 kn

Pučko otvoreno učilište Buje

nabava informatičke opreme – 10.000,00 kn

Pučko učilište Labin

uređenje memorijalne zbirke Matije Vlačića Ilirika – 40.000,00 kn

Pučko otvoreno učilište Augustin Vivoda, Buzet

rekonstrukcija zgrade za knjižnicu – 500.000,00 kn

Zavičajni muzej Poreštine, Poreč

nabava informatičke opreme – 10.000,00 kn

PROGRAMI ZAŠTITE NA NEPOKRETNIM KULTURNIM DOBRIMA:

Općina Bale

Zapadna kula sa satom – restauratorski radovi građevinska i konstruktivna sanacija – 50.000,00 kn

Udruga Baldakin, Sutivanac

Barban, Crkva sv. Ivana Krstitelja (sv. Ivanac nad Rašom) – 85.000,00 kn

Hrvatski restauratorski zavod

Barban, Sklop crkve sv. Nikole, palače Loredan, Malih i Velih vrata i četverokutne kule – 150.000,00 kn

Hrvatski restauratorski zavod

Beram, Kapela sv. Marije na Škriljanah – 150.000,00 kn

Župa sv. Servula, Buje

Buje, Župni muzej, Trg sv. Servola 22 – 100.000,00 kn

Hrvatski restauratorski zavod

Buzet, Crkva sv. Jurja Mučenika – 350.000,00 kn

Općina Oprtalj

Čepić, Crkva sv. Marije Sniježne – 150.000,00 kn

Hrvatski restauratorski zavod

Draguć, Crkva sv. Roka – 80.000,00 kn

Povijesni i pomorski muzej Istre

Draguć, Elaborat stanja zidnih slika u Istri – 70.000,00 kn

Javna ustanova Nacionalni park Brijuni

Fažana, Kulturni krajolik otočja Brijuni, otok Mali Brijun – 250.000,00 kn

Javna ustanova Nacionalni park Brijuni

Fažana, Torpedo baterija na otoku Mali Brijun – 250.000,00 kn

Javna ustanova Nacionalni park Brijuni

Fažana, Tri austrougarske barake na Giaconima, Veliki Brijun – 100.000,00 kn

Općina Cerovlje

Gologorica, Crkva Blažene djevice Marije “kod Lokve” – 50.000,00 kn

Općina Gračišće

Gračišće, “Kašća”, društvena građevina – 100.000,00 kn

Općina Gračišće

Gračišće, Crkva sv. Eufemije – 80.000,00 kn

Općina Gračišće

Gračišće, Crkva sv. Vida, Modesta i Kresencije – 180.000,00 kn

Općina Grožnjan

Grožnjan, Zvonik Župne Crkve sv.Vida Modesta i Kresencije – 100.000,00 kn

Udruga Hum

Hum (Buzet), Crkva sv. Jeronima – 100.000,00 kn

Općina Svetvinčenat

Juršići, Crkva sv. Kvirina i ostaci trobrodne predromaničke bazilike – 60.000,00 kn

Općina Kanfanar

Kanfanar, Ruševine srednjovjekovnog grada Dvigrada – 200.000,00 kn

Općina Vrsar

Kloštar, Samostan i crkva sv. Mihovila – 150.000,00 kn

Općina Grožnjan

Kostanjica, Crkva sv. Petra i Pavla – 70.000,00 kn

Grad Labin

Labin, Rudarsko 8 industrijski kompleks ‘Pijacal’ – 100.000,00 kn

PROGRAMI ZAŠTITE NA NEMATERIJALNIM KULTURNIM DOBRIMA:

Noel Šuran

Pićan, Herbasonarij – 15.000,00 kn

Udruga „Spod Učke“

Plomin, (Ne)skrivena Istra – 15.000,00 kn

Etnografski muzej Istre

Pula, Pazi što jedeš 8 – Pazi gdje jedeš – 10.000,00 kn

Istarski pljočkarski savez

Svetvinčenat, Očuvanje tradicijske igre pljočkanje i 3. mfp – 22.000,00 kn

Priredio B. VINCEK

Leave a Reply


2 + = 10

KULTURISTRA – Web portal za kulturu Istarske županije

Kulturistra.hr je projekt koji su pokrenuli Istarska županija i Udruga Metamedij s ciljem razvoja kulturnog informacijskog servisa u Istarskoj županiji. Projekt teži ponuditi informacije o aktualnim događajima, ali i pružiti mogućnost pristupa različitim bazama podataka koje će sadržavati informacije o svim akterima u kulturi, kulturnim događajima, međunarodnim natječajima i potencijalnim međunarodnim partnerima. Ovim  projektom želimo pridonijeti boljoj komunikaciji na vertikalnoj i horizontalnoj razini, tj. istarskih kulturnih ustanova, između ustanova i umjetnika, te svih njih i šire kulturne javnosti.
Projekt financira Istarska županija.


KONTAKTIRAJTE NAS

captcha

Copyright © kulturistra.hr 2021 | Impressum