Predstavljanje izložbe Matije Debeljuha i izložbenog projekta Marcusa Pericina u Labinu

21.08.2018.

Otvorenje samos­tal­ne izlož­be Matije Debeljuha nazi­va „Studija za Gubilište“ u Gradskoj gale­ri­ji Labin i izlož­be­nog pro­jek­ta „Seeing Colors“ švi­car­skog auto­ra Marcusa Pericina u Crkvici sv. Stjepana bit će odr­ža­no u petak, 24. kolo­vo­za u 20.30 sati.

Izložba „Studija za Gubilište“ osta­je otvo­re­na do 15. ruj­na, a izlož­be­ni pro­jekt „Seeing Colors“ može se raz­gle­da­ti do 1. rujna.

„Studija za Gubilište“

„Seeing Colors“

Priredio B. V.