REZULTATI ISTRAŽIVANJA JAVNOG MNIJENJA GRAĐANA PULE O DRUŠTVENOM CENTRU ROJC

Dvije trećine građana smatra kako je DC Rojc izrazito potreban Puli, a dodatnih 19% potrebnost ocjenjuje s četvorkom na skali od 1 do 5.

Od 1. do 10. ožujka 2019. godine IPSOS je proveo telefonsko istraživanje na slučajnom i reprezentativnom uzorku od 600 stanovnika s prebivalištem u Puli o informiranosti, korištenju i stavovima o sadržajima Društvenog centra Rojc. Rezultati ankete dokazuju da građani prepoznaju značaj DC-a Rojc i u zaista velikoj mjeri koriste mogućnosti koje pruža. Rezultati ankete posredno dokazuju i da njegov model sudioničkog upravljanja javnim dobrima odnosno sinergija javnog i civilnog daje najbolje rezultate.

Čak 90,8% ispitanih čulo je za Rojc, a od njih ga je čak 90,2% osobno posjetilo. Dakle, čak 492 ispitanika od 600 osobno je posjetilo Centar, što je zaista velika brojka. Sve dobne skupine ispitanika gotovo u podjednakom postotku posjećuju Rojc, čime se pobija uvriježeno mišljenje o Rojcu kao mjestu za mlađe stanovnike Pule. 10-ak posto razlike između najmlađih i najstarijih posjetitelja nije razlog da se ijedna skupina gleda kao većinska.

Najrjeđe u Rojc dolaze niže obrazovani (78%). Najčešći razlog posjete je dolazak na programske aktivnosti, što je učinilo 58% posjetitelja. Slijede roditelji čija djeca pohađaju aktivnosti (28%).

Čak 64,5% sugrađana odgovara da im je poznato da zgradom društvenog centra upravlja vlasnik – Grad Pula u suradnji s udrugama iz Rojca.

Čak dvije trećine građana smatra kako je Centar izrazito potreban Puli, a dodatnih 19% potrebnost Centra ocjenjuje s četvorkom na skali od 1 do 5. Prosječna ocjena je vrlo visokih 4,5 i nema značajnih razlika u ocjeni među različitim demografskim skupinama građana.

Sadržaji po kojima je Rojc najpoznatiji su sportsko-rekreacijski i kulturno-umjetnički.

Tri napozitivnije osobine Rojca su “pozitivan primjer stavljanja u funkciju napuštenih vojnih objekata”, “mjesto gdje sve kategorije građana mogu provoditi slobodno vrijeme” i “primjer suživota različitosti”. Tri najnegativnije osobine su “propadajuća inrastruktura/loše stanje zgrade”, “nepristupačnost za osobe s invaliditetom” i “teško snalaženje u zgradi/nedostatak signalizacije”.

Ispitanici do 29 godina predstavljaju 14% uzorka, od 30 do 44 godine 26%, od 45 do 59 godina 28% uzorka, a ispitanici stariji od 60 godina 33% uzorka. Greška uzorka za uzorak od 600 je +/- 4 postotka, odnosno 4,2 postotka jer je na većinu pitanja odgovaralo 545 građana koji su čuli za Rojc.

Ispitivanje javnog mnijenja provedeno je u okviru projekta GRAD(imo) Rojc, kojeg Savez udruga Rojca provodi u suradnji s Gradom Pula i pet udruga iz Rojca. Zelena Istra je u okviru projekta zadužena za izradu Plana upravljanja DC-a Rojc. Rezultati istraživanja iskoristit će se za izradu Plana upravljanja Društvenim centrom Rojc koji će se stvarati u širokom konzultativnom procesu. Novi plan upravljanja trebao bi unaprijediti postojeći model upravljanja odnosno stanje u zgradi i generirati veću korist za zajednicu. Njegova izrada započinje u travnju i trajat će godinu dana, a u procesu izrade sudjelovat će predstavnici udruga i Grada Pule.

Priredio B. V.

Leave a Reply


− 6 = 3

KULTURISTRA – Webpage of the Department of Culture of the Region of Istria


Kulturistra.hr is a website project that was startedby the Region of Istria and Metamedij Association with the goal to develop the cultural information services in the Region of Istria.
The project wants to offer information about recent events, as well as give access to different data bases, which will contain information about all the people involved in the Istrian cultural scene, cultural events, international contests, and potential international partners. This project aims to improve the communication on the vertical and horizontal level, which means between cultural institutions of the Region of Istria, between institutions and artists, and between the cultural institutions, artists, and the public.

CONTACT US

captcha

Copyright © kulturistra.hr 2021 | Impressum