Obavijest korisnicima potpore programa Kreativna Europa u kontekstu izbijanja koronavirusa

  1. ožujka 2020. godine, Izvorna obavijest Europske komisije

Europska komisija u potpunosti poštuje sve mjere ograničavanja širenja zaraze koje se trenutačno provode na nacionalnim razinama. Komisija razumije da poduzete mjere mogu imati posljedice na provedbu projekata i drugih inicijativa.

Kao odgovor na postojeće nesigurnosti, Europska komisija i Izvršna agencija EACEA primjenjuju maksimalnu moguću fleksibilnost u provedbi programa.

Europska komisija i Izvršna agencija (EACEA) u redovitom su kontaktu s Deskovima Kreativne Europe i prate razvoj situacije kako bi se po potrebi donijele dodatne potrebne mjere.

  1. ožujka 2020. godine, Obavijest Izvršne agencije EACEA

U kontekstu mjera koje su nadležna nacionalna tijela poduzela kako bi se zaustavilo daljnje širenje koronavirusa (COVID-19), Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu (EACEA) prima upite korisnika o mogućem učinku poduzetih mjera na projekte sufinancirane sredstvima Europske unije, a čija bi provedba mogla biti ometana ili na drugi način pogođena definiranim mjerama ograničavanja mobilnosti.

U tome smislu, Izvršna agencija EACEA upućuje organizacije koje sudjeluju u programu Kreativna Europa da kontaktiraju pojedinačne sudionike svojih programa/projekata/aktivnosti koji trenutačno borave u zahvaćenim područjima, ili planiraju putovati u ili iz pogođenih područja narednih tjedana, te da ih upute da se pridržavaju službenih preporuka izdanih od strane lokalno nadležnih tijela.

Uobičajena provedba planiranih aktivnosti provodit će se normalnim tijekom koliko god je to moguće, a na svakoj je organizaciji i pojedincu koji u istima sudjeluju da odluče o prikladnom postupanju s obzirom na službene mjere koje su definirala nadležna tijela. Sudionike u inozemnim programima podsjećamo da se u slučaju potrebe za pomoć mogu obratiti i ambasadama, konzulatima te počasnim konzulatima u državama trenutačnog boravka.

Izvršna agencija EACEA nadalje podsjeća da je Ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava, sklopljenim sa sudionicima u programu, predviđena primjena članaka o višoj sili (“force majeure”), koji se mogu primijeniti na mjere ograničavanja mobilnosti kao direktnu posljedicu mjera koje su donijela nadležna tijela. Napominje se i da će se postojanje više sile kao razloga za odgodu ili ometanje redovite provedbe planiranih aktivnosti analizirati za svaki pojedinačni slučaj u trenutku procjene prihvatljivih troškova (prilikom podnošenja završnih izvještaja).

Op. a. Navedenim člancima Ugovora definirano je da se za stranku kojoj viša sila (“force majeure”) priječi rad ne može smatrati da krši ugovorene obaveze ako su poštovani svi uvjeti definirani Ugovorom. Konkretno, korisnici potpore kod kojih dolazi do otkazivanja aktivnosti dužni su preko vodećeg partnera na projektu isto prijaviti Izvršnoj agenciji EACEA.

Priredio B. V.

Leave a Reply


5 − = 2

KULTURISTRA – Webpage of the Department of Culture of the Region of Istria


Kulturistra.hr is a website project that was startedby the Region of Istria and Metamedij Association with the goal to develop the cultural information services in the Region of Istria.
The project wants to offer information about recent events, as well as give access to different data bases, which will contain information about all the people involved in the Istrian cultural scene, cultural events, international contests, and potential international partners. This project aims to improve the communication on the vertical and horizontal level, which means between cultural institutions of the Region of Istria, between institutions and artists, and between the cultural institutions, artists, and the public.

CONTACT US

captcha

Copyright © kulturistra.hr 2021 | Impressum