Zadnji dan za prijavu na natječaj za ravnatelja Istarske kulturne agencije

rok: 31.03.2022

Istarska županija objavila je Natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice javne ustanove IKA-e – Istarske kulturne agencije na svojim službenim stranicama u srijedu 23. ožujka 2022. godine. Rok za prijavu bio je osam dana od objave te ističe danas, 31. ožujka 2022. godine. Sadašnja ravnateljica kojoj ističe drugi mandat je Aleksandra Vinkerlić.

Uvjeti kojima kandidati moraju udovoljavati su sljedeći: magistar struke ili stručni specijalist iz znanstvenog područja društvenih ili humanističkih znanosti; stručne, radne i organizacijske sposobnosti; 5 godina radnog staža; poznavanje talijanskog i engleskog jezika.

Iznimno, za ravnatelja Istarske kulturne agencije mogu se imenovati osobe koje pored naprijed navedenih uvjeta, ne udovoljavaju prvom uvjetu ako su istaknuti i priznati stručnjaci na području kulture te imaju najmanje deset godina radnog staža.

Uz pisanu prijavu, koja mora sadržavati ime i prezime kandidata, broj telefona, adresu e-pošte (ukoliko je kandidat ima), kandidati obvezno prilažu: životopis; presliku domovnice ili osobne iskaznice; presliku diplome; potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kao dokaz o stanju osiguranja; dokaz o radu na području kulture (preslika ugovora o radu, rješenja o prijmu i sl.); dokaz o poznavanju talijanskog i engleskog jezika (svjedodžba, potvrda, javna isprava); popis objavljenih vlastitih radova (ako ih ima); prijedlog Programa rada IKA-e za mandatno razdoblje; uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ne starije od tri  mjeseca od dana objave ovog Javnog natječaja.

Ravnatelj/ica Istarske kulturne agencije imenuje se na vrijeme od 4 (četiri) godine i može biti ponovno imenovan/a. Ravnatelja/icu Istarske kulturne agencije imenuje Skupština Istarske županije.

Tekst natječaja za izbor ravnatelja/ice IKA-e

Priredio B. V.

Leave a Reply


7 − 5 =

KULTURISTRA – Webpage of the Department of Culture of the Region of Istria


Kulturistra.hr is a website project that was startedby the Region of Istria and Metamedij Association with the goal to develop the cultural information services in the Region of Istria.
The project wants to offer information about recent events, as well as give access to different data bases, which will contain information about all the people involved in the Istrian cultural scene, cultural events, international contests, and potential international partners. This project aims to improve the communication on the vertical and horizontal level, which means between cultural institutions of the Region of Istria, between institutions and artists, and between the cultural institutions, artists, and the public.

CONTACT US

captcha

Copyright © kulturistra.hr 2022 | Impressum