24. FORUM TOMIZZA: Međunarodni bezgranični susreti

B. V.

14.05.2023.

Ovogodišnji 24. Forum Tomizza odvi­jat će se od 16. do 20. svib­nja u Trstu, Kopru i Umagu na temu: „Karneval bez granica“.

U pro­gra­mu su pro­mo­ci­je knji­ga, izlož­be, knji­žev­ni iti­ne­ra­ri, per­for­man­si, pjes­nič­ki nas­tu­pi i, narav­no, sim­po­zij. Među našim sudi­oni­ci­ma su: Ahmed Burić, Saša Ćirić, Nina Dragičević, Šura Dumanić, Monika Herceg, Maja Klarić, Barbara Korun, Bojan Krivokapić, István Ladányi, Mila Lazić, Jedrt Maležič, Slavica Marin, Dragan Markovina, Lorena Monica Kmet, Gianluca Pacciucci, Igor Pison, Aljoša Pužar, Milan Rakovac, Sanja Roić, Marijan Rupert, Renata Salecl, Erika Šporčić Calabrò, Marcel Štefančič jr., Rosanna Turcinovich Giuricin, Martina Vocci, Goran Vojnović, Diego Zandel…

Program 24. Forum Tomizza: “Karneval bez granica”