Sezonu programa Kino 15+ kina Valli zatvara film “The Same”

B. V.

10.07.2023.

U uto­rak, 11. srp­nja s počet­kom u 20 sati u Kinu Valli pri­ka­zat će se krat­ko­me­traž­ni film „The Same“ u reži­ji Frane Pekice. Film je oda­bra­la eki­pa iz pro­gra­ma Kino 15+ kao pos­ljed­nju pro­jek­ci­ju sezo­ne. U fil­mu glu­me Klara Peruško, Borna Černe i Ivan Škorić, dok je direk­tor foto­gra­fi­je Jakov Benčić, a pri­je same pro­jek­ci­je sli­je­di i malo video iznenađenje.

Porinut pro­gram Kino 15+ u koje­mu fil­mo­ve bira mla­da eki­pa koja voli film, u prvoj je sezo­ni polu­čio izvr­s­ne rezul­ta­te s ukup­nim bro­jem od 766 gle­da­te­lja na devet pro­jek­ci­ja, a pro­gram koji mla­di kre­ira­ju za mla­de i sve koji se tako osje­ća­ju, nas­ta­vit će se i nakon ljet­nih vrućina.