Martin bez etikete – Martino senza l’etichetta 2023.

B. V.

09.11.2023.

Centar za nema­te­ri­jal­nu kul­tu­ru Istre Etnografskog muze­ja Istre orga­ni­zi­ra mani­fes­ta­ci­ju Martin bez eti­ke­te – Martino sen­za l’e­tic­het­ta 2023. koja će biti odr­ža­na u Pićnu, 11. stu­de­nog s počet­kom u 17 sati.

Sudjeluju tra­di­cij­ski glaz­be­ni­ci koji pro­izvo­de vino na tra­di­cij­ski način: Marija i Milan Kranjčić iz Žminja, Anton Tone Fabac iz Juršići, Ivan Elio Babić iz Seline i Luka Batel iz Bateli. Moderator i autor pro­gra­ma je Noel Šuran. Organizatori: Centar za nema­te­ri­jal­nu kul­tu­ru Istre Etnografskog muze­ja Istre i Općina Pićan. Pokrovitelj je Istarska Županija.