Vizualna umjetnost

GALERIJA NOVO

PULA

16.04. 18.04.

PULA

12.04. 03.05.

GALERIJA NOVO

11.04. 26.04.

PULA

LABIN

☝ 13.04.

PULA

☝ 07.04.

GROŽNJAN

☝ 06.04.

PULA

06.04. 27.04.

PULA

☝ 29.03.

PULA

PULA

28.03. 27.04.

VODNJAN

30.03. 05.05.

PULA

☝ 29.03.

HUIU

PULA

☝ 22.03.

PULA

☝ 01.05.

HUIU

23.03. 12.04.

VODNJAN

☝ 23.03.

POREČ

22.03. 13.04.

DC ROJC

☝ 22.03.

PULA

15.03. 05.04.

LABIN

☝ 16.03.

NOVIGRAD

BERLIN

LABIN

09.03. 30.03.

GALERIJA NOVO

GALERIJA NOVO

☝ 31.03.

NOVIGRAD

01.03. 30.03.

GALERIJA NOVO

29.02. 29.03.

PULA

☝ 17.03.

HUIU

HUIU

22.02. 15.03.

VENECIJA

☝ 29.02.

DC ROJC

GALERIJA NOVO

DC ROJC

16.02. 23.02.

HUIU

26.02. 29.02.

PULA

PULA

16.02. 08.03.

GALERIJA NOVO

☝ 16.02.

PULA

☝ 10.02.

GROŽNJAN

☝ 09.02.

PULA

☝ 08.02.

HUIU

DC ROJC

PULA

VODNJAN

☝ 24.02.

MSUI

☝ 26.01.

HUIU

25.01. 20.02.

HUIU

DC ROJC

19.01. 09.02.

☝ 19.03.

PULA

19.01. 09.02.

PULA

13.01. 02.02.

p. 1