Vizualna umjetnost

PULA

☝ 26.07.

VODNJAN

27.07. 30.08.

PULA

25.07. 21.08.

LABIN

☝ 19.07.

PULA

☝ 17.07.

PULA

PULA

☝ 13.07.

PULA

PULA

PULA

12.07. 21.07.

ROVINJ

PULA

☝ 09.07.

PULA

PULA

10.07. 31.07.

NOVIGRAD

06.07. 31.07.

PULA

☝ 10.07.

PULA

☝ 03.07.

NOVIGRAD

05.07. 02.08.

BUJE

☝ 06.07.

PULA

☝ 04.07.

POREČ

PULA

05.07. 26.07.

PULA

01.07. 31.07.

ZAGREB

☝ 10.07.

PULA

PULA

☝ 27.06.

POREČ

27.06. 27.07.

ROVINJ

24.06. 27.06.

PULA

☝ 26.06.

PULA

☝ 18.07.

PULA

POREČ

POREČ

☝ 20.06.

DUBROVA

☝ 15.06.

GROŽNJAN

☝ 16.06.

PULA

13.06. 05.07.

POREČ

13.06. 31.08.

PULA

MOTOVUN

08.06. 31.07.

PULA

NOVIGRAD

08.06. 04.07.

PULA

07.06. 06.07.

PULA

☝ 08.06.

PULA

PULA

PULA

☝ 01.06.

VODNJAN

☝ 01.06.

GALERIJA NOVO

PULA

29.05. 14.06.

PULA

NOVIGRAD

PULA

PULA

PULA

NOVIGRAD

PULA

LABIN

18.05. 22.06.

PULA

HUIU

16.05. 07.06.

LABIN

17.05. 14.06.

p. 1