Vizualna umjetnost

GALERIJA NOVO

29.02. 29.03.

PULA

☝ 17.03.

HUIU

HUIU

22.02. 15.03.

VENECIJA

☝ 29.02.

DC ROJC

GALERIJA NOVO

DC ROJC

16.02. 23.02.

HUIU

26.02. 29.02.

PULA

PULA

16.02. 08.03.

GALERIJA NOVO

☝ 16.02.

PULA

☝ 10.02.

GROŽNJAN

☝ 09.02.

PULA

☝ 08.02.

HUIU

DC ROJC

PULA

VODNJAN

☝ 24.02.

MSUI

☝ 26.01.

HUIU

25.01. 20.02.

HUIU

DC ROJC

19.01. 09.02.

☝ 19.03.

PULA

19.01. 09.02.

PULA

13.01. 02.02.

GROŽNJAN

PULA

☝ 05.02.

LABIN

22.12. 05.01.

VODNJAN

☝ 20.12.

GALERIJA NOVO

RIJEKA

15.12. 06.02.

GALERIJA NOVO

15.12. 15.02.

DRAGUĆ

GALERIJA NOVO

GALERIJA NOVO

06.12. 13.12.

GALERIJA NOVO

PAZIN

☝ 30.11.

PULA

30.11. 05.12.

SA(N)JAM KNJIGE U ISTRI

PULA

VODNJAN

☝ 25.11.

BUZET

PULA

23.11. 19.01.

DC ROJC

22.11. 30.11.

ROVINJ

PULA

☝ 17.11.

TRST

ZABOK

PULA

PULA

11.11. 01.12.

VODNJAN

☝ 10.11.

PULA

☝ 10.11.

PULA

PULA

☝ 04.11.

PULA

06.11. 24.11.

GROŽNJAN

☝ 03.11.

p. 2