Manifestacije

SA(N)JAM KNJIGE U ISTRI

GALERIJA NOVO

SA(N)JAM KNJIGE U ISTRI

TGZNM

PFT

☝ 30.11.

PAZIN

☝ 07.12.

TGZNM

PAZIN

02.12. 03.12.

SA(N)JAM KNJIGE U ISTRI

TRST

☝ 15.12.

SA(N)JAM KNJIGE U ISTRI

PAZIN

☝ 30.11.

TGZNM

☝ 01.12.

SA(N)JAM KNJIGE U ISTRI

PULA

30.11. 05.12.

SA(N)JAM KNJIGE U ISTRI

INK

SA(N)JAM KNJIGE U ISTRI

SA(N)JAM KNJIGE U ISTRI

PULA

VODNJAN

☝ 25.11.

BUZET

PULA

☝ 24.11.

PULA

☝ 22.11.

TGZNM

PULA

☝ 23.11.

PULA

☝ 23.11.

PULA

23.11. 22.12.

SA(N)JAM KNJIGE U ISTRI

24.11. 03.12.

INK

☝ 21.11.

PULA

INK

DC ROJC

22.11. 30.11.

PULA

☝ 22.11.

SAVIČENTA

18.11. 19.11.

PULA

☝ 21.11.

PULA

PULA

ROVINJ

PULA

PULA

☝ 17.11.

PULA

☝ 17.11.

VODNJAN

☝ 17.11.

PULA

16.11. 19.11.

PULA

03.12. 31.12.

TRST

ZABOK

PULA

PULA

☝ 15.11.

PULA

☝ 15.11.

PULA

PULA

11.11. 01.12.

VODNJAN

☝ 10.11.

PULA

PULA

TGZNM

PULA

☝ 09.11.

PULA

10.11. 01.12.

PIĆAN

☝ 11.11.

TGZNM

PULA

PULA

☝ 10.11.

PULA

PULA

07.11. 09.11.

DC ROJC

p. 1