Impressum

Nakladnik:

Udruga Metamedij

Adresa i sjedište nakladnika:

Koparska 31, 52100 Pula-Pola

Glavni urednik i novinar:

Boris Vincek

Redakcija:

Zamjenica glavnog urednika i novinarka:

Paola Albertini

Novinari i fotoreporteri:

Daniela Knapić, Dušanka Babić, Tajana Ilić, Boris Bogunović, Elvis Lenić, Lidija Kuhar, Marko Šorgo, Luisa Sorbone, Ivana‑Nataša Turković, Roberta Špoljarić, Tiana Lakoseljac, Kristina Flegar, Nevena Trgovčić, Igor Dražić

Dizajn:

Oleg Šuran

Kontakt:

ured@kulturistra.hr

ISSN 1848 – 6010