R.O.J.C.: Poziv za sudjelovanje u programu “Tandem”

rok: 04.04.2021

Savez udruga Rojca poziva sve zainteresirane udruge da prijave svoje prijedloge za sudjelovanje u Tandem programu i na taj način unaprijede suradnju udruga iz Rojca i lokalne zajednice. „Tandem program“ je suradnički program dviju organizacija civilnog društva iz Rojca koje će zajednički osmisliti i kreirati aktivnosti u obliku radionica. Na taj će se način zajednici ponuditi novi, inovativniji i širi spektar aktivnosti. Cilj ovog programa je osnaživanje i umrežavanje organizacija civilnog društva u Društvenom centru Rojc te njihovo uključivanje u aktivnosti koje doprinose održivom razvoju zajednice.

Savez udruga Rojca u partnerstvu s Gradom Pula-Pola i udrugama Zelena Istra, Čarobnjakov šešir i Merlin provodi dvogodišnji projekt „R.O.J.C.: Razvijamo – omogućavamo – Jačamo – Cijenimo“ kojeg sufinanciraju Europska unija iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, iz Europskog socijalnog fonda te Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

„Ovim putem pozivamo sve udruge koje djeluju unutar Društvenog centra Rojc da se prijave za sudjelovanje u programu. Za prijavu je potrebno pronaći partnera, udrugu iz Rojca, te osmisliti i kreirati zajedničku aktivnost u obliku radionica koje će se realizirati u Rojcu. Osigurana su sredstva za honorar voditelja aktivnosti, tj. za jednu osobu iz svake organizacije. Voditelji aktivnosti zaduženi su za osmišljavanje radionica, organizacijsku pripremu i realizaciju, medijske aktivnosti te suradnju s voditeljem projekta. Honorar će se isplatiti putem ugovora o djelu te iznosi 10.000 kuna bruto. Projektni tim izabrat će tri ovakva programa. Prilikom selekcije posebno će se vrednovati programi koji su inovativni, angažirani i interdisciplinarni te imaju veći broj korisnika i veću vidljivost. U 2022. godini raspisat ćemo poziv za slijedeća tri „Tandem programa“. Prijave s detaljnim opisom programa poslati na info.surojc@gmail.com. Rok za prijavu je 4. travnja. Za više informacija možete se obratiti na mail info.surojc@gmail.com ili mob: 092 282 1012“, navode iz SUR-a.

Projekt „ROJC: Razvijamo-Omogućavamo-Jačamo-Cijenimo“ provodi Savez udruga Rojca u partnerstvu s Gradom Pula-Pola i udrugama Zelena Istra, Čarobnjakov šešir i Merlin, a sufinancirala ga je Europska Unija iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, iz Europskog socijalnog fonda. Ukupna vrijednost projekta je 1.996.438,63 kuna / 1.696.972,83 kuna sufinancirano je sredstvima Europske Unije iz Europskog socijalnog fonda.

Izvor

Leave a Reply


6 − 3 =

KULTURISTRA – Web portal za kulturu Istarske županije

Kulturistra.hr je projekt koji su pokrenuli Istarska županija i Udruga Metamedij s ciljem razvoja kulturnog informacijskog servisa u Istarskoj županiji. Projekt teži ponuditi informacije o aktualnim događajima, ali i pružiti mogućnost pristupa različitim bazama podataka koje će sadržavati informacije o svim akterima u kulturi, kulturnim događajima, međunarodnim natječajima i potencijalnim međunarodnim partnerima. Ovim  projektom želimo pridonijeti boljoj komunikaciji na vertikalnoj i horizontalnoj razini, tj. istarskih kulturnih ustanova, između ustanova i umjetnika, te svih njih i šire kulturne javnosti.
Projekt financira Istarska županija.


KONTAKTIRAJTE NAS

captcha

Copyright © kulturistra.hr 2021 | Impressum