HAVC – Javni poziv za dodjelu sredstava za poticanje komplementarnih djelatnosti u 2017. godini

rok: 20.10.2016

Na temelju Zakona o audiovizualnim djelatnostima  Hrvatsko audiovizualno vijeće Hrvatskog audiovizualnog centra  raspisuje Javni poziv za dodjelu sredstava za poticanje komplementarnih djelatnosti u 2017. godini. Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu za komplementarne djelatnosti imaju fizičke i pravne osobe koje se bave komplementarnim djelatnostima i upisane su u odgovarajući registar u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici Europske unije.

havcU program komplementarnih djelatnosti  spadaju programi: zaštita audiovizualne baštine uključujući kinotečnu djelatnost; filmski festivali i druge audiovizualne manifestacije; djelatnosti razvijanja audiovizualne kulture; programi promocije i prodaje hrvatskih audiovizualnih djela; proučavanje i kritičko vrednovanje audiovizualnih djelatnosti; objavljivanje književnih radova u području audiovizualnih djelatnosti; programi stručnog usavršavanja i programi audiovizualnih udruga i organizacija.

Hrvatski audiovizualni centar će osobito podupirati one programe koji su od interesa za Republiku Hrvatsku: programe koji hrvatsku audiovizualnu kulturu stavljaju u europski kontekst, promiču interkulturni dijalog i razvoj civilnog društva, koji su stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete, profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora te koji se odvijaju kontinuirano.

Javni poziv je otvoren do 20. listopada 2016. godine, a objavljuje se na internetskoj stranici www.havc.hr i u Narodnim novinama. Rezultati se objavljuju 90 dana po zatvaranju Javnog poziva. Za prihvaćene projekte sklopit će se ugovor o sufinanciranju između HAVC-a i nositelja projekta u roku od 30 dana od dana kada je AV Vijeće donijelo odluku o raspodjeli sredstava.

Prijave na Javni poziv za komplementarne djelatnosti podnose se online (za svaki program posebna prijava) na internetskoj stranici HAVC-a: portal.havc.hr. Popunjene prijavnice, detaljan opis programa i detaljno specificirani troškovnik programa predlagatelji trebaju prijaviti online, a jedan primjerak potpisan i ovjeren dostaviti u tiskanom obliku na adresu: Hrvatski audiovizualni centar, Zagreb, Nova Ves 18 (Javni poziv za dodjelu sredstava za poticanje komplementarnih djelatnosti u 2017. godini).

Prijave s nepotpunim, netočnim podacima, prijave uz koje nije dostavljena tražena dokumentacija, kao i prijave i prijedlozi koji se ne dostave HAVC-u u navedenom roku u naznačenoj formi (online te dostavljeni u tiskanom obliku) neće se razmatrati. U iznimnim slučajevima, kada se priloži dokaz o nemogućnosti prijave u naznačenom roku, razmatrat će se i prijave koje su dostavljene izvan roka, pod uvjetom da su dokazi dostavljeni u roku od 15 dana od nastupa okolnosti koje omogućuju prijavu. Razmatranje i vrednovanje projekata prijavljenih na Javni poziv za komplementarne djelatnosti obavljaju tri umjetnička savjetnika. Odobreni programi sufinancirat će se sukladno raspoloživim sredstvima Hrvatskog audiovizualnog centra.

„Svi korisnici koji su se već ranije registrirali u bazi HAVC-a mogu pristupiti prijavama s istim korisničkim imenom i lozinkom koje su prije koristili. Molimo korisnike koji nisu registrirani u bazi HAVC-a da svoje zamolbe za otvaranjem korisničkog računa, s podacima (naziv, adresa, OIB, broj mobitela) dostave na e-mail adresu onlineprijava@havc.hr kako bi mogli dobiti pristup online prijavi. Molimo Vas i da u mailu naznačite na koji se javni poziv prijavljujete. U slučaju dodatnih upita i/ili problema molimo nazovite na broj telefona 01/6041-086“, javljaju iz HAVC-a.

Izvor

Leave a Reply


3 + = 5

KULTURISTRA – Web portal za kulturu Istarske županije

Kulturistra.hr je projekt koji su pokrenuli Istarska županija i Udruga Metamedij s ciljem razvoja kulturnog informacijskog servisa u Istarskoj županiji. Projekt teži ponuditi informacije o aktualnim događajima, ali i pružiti mogućnost pristupa različitim bazama podataka koje će sadržavati informacije o svim akterima u kulturi, kulturnim događajima, međunarodnim natječajima i potencijalnim međunarodnim partnerima. Ovim  projektom želimo pridonijeti boljoj komunikaciji na vertikalnoj i horizontalnoj razini, tj. istarskih kulturnih ustanova, između ustanova i umjetnika, te svih njih i šire kulturne javnosti.
Projekt financira Istarska županija.


KONTAKTIRAJTE NAS

captcha

Copyright © kulturistra.hr 2021 | Impressum