Održana Zoom Konferencija: Participativno upravljanje društvenim centrima

Labin Art Express XXI organizirao je dvodnevnu on-line konferenciju na temu „Participativno upravljanje društvenim centrima“. Konferencija je bila podijeljena na dvije panel diskusije i jednu radionicu i prezentaciju i bila je otvorene za javnost – a brojni zainteresirani uključili su se u diskusiju putem ZOOM platforme ili su pratili live feed koji je bio dostupan na stranici zbivanja kao i na službenim stranicama DKC-a Lamparna.

“Kakva je uloga kulturnih i društvenih centara u izgradnji lokalnih zajednica i njihovom uključivanju u sudjelovanje, ali i u ko-kreiranju kulturnih aktivnosti?Imaju li svi materijalnu slobodu stvaranja inačica kulture? Na europskoj se razini sve više raspravlja o partnerstvu između javnog, civilnog i privatnog sektora jer sva tri moraju biti u stalnom dijalogu kako bi se osigurao uravnoteženi kulturni razvoj. Policentrični kulturni razvoj i naglasak na regionalnu i lokalnu razinu kulturne politike proizišli su iz načela supsidijarnosti kulturne politike, demokratskih vrijednosti otvorenosti i različitosti, kao i iz potrebe da lokalne zajednice čuvaju i razvijaju kulturne vrijednosti manjina i raznih supkultura, koje nije prepoznala dominantna, reprezentativna i institucionalizirana kultura”, piše u opisu konferencije.

Program konferencije počeo je u srijedu, 27. svibnja s panel diskusijom na temu „Javno civilno partnerstvo i participativno upravljanje kulturnim i društvenim centrima“ koju je moderirao Vedran Stanić. Na diskusiji su sudjelovali Francesco Campagnari (istraživač), Frido Hinde (UFA fabrik), Šymon Kliman (Nova Čvernovka) i Aleksandar Popović (kulturni centar Magacin).

Na panelu su govornici predstavili različite modele upravljanja u kulturnim i društvenim centrima u EU. Na koji način kulturni i društveni centri doprinose razvoju gradova i urbanih politika? Raspravljali su i o prednostima i nedostacima različitih pristupa za uspostavljanje participativnih modela (odozdo prema dolje ili odozdo prema gore) i pokušalo se otkriti predispozicije za centre za razvoj takvih modela (koji akteri moraju biti uključeni). Kako različita okolina utječe na razvoj različitih modela upravljanja? Donose li participativni modeli upravljanja održivosti centara? Koji su izazovi u upravljanju kulturnim i društvenim centrima? Koje su odgovornosti centara prema zajednici?

Konferencija je nastavila s radom u četvrtak, 28. svibnja panel diskusijom na temu „Doprinos zajednice i utjecaj modela participativnog upravljanja u kulturnim / društvenim centrima“ koju je vodila Irena Boljunčić Gracin. Govornici na ovoj diskusiji su bili Michele Bee (Manifatture Knos, Lecce, Italija; istraživač), Luka Piškorić (Poligon, Ljubljana, Slovenija), Christian Juul Wendell (Institut za (x), Aarhus, Danska) i Steve Rimmer (banka za ulaznice u Sheffieldu).

Na panel diskusiji govornici su ispitali odnos kulture i lokalnih zajednica s ciljem stvaranja odgovornih zajednica koje su solidarne jedna s drugom podržavajući bolju kvalitetu života zajednice. Možemo li međusobno dijeliti kulturu? Ako da, na koji način? Razvija li to nova područja suradnje i stvaranja koja su otvorena za javnost? Kako možemo uspostaviti publiku koja aktivno sudjeluje u stvaranju umjetnosti, kao i u novim modelima upravljanja i javnim politikama? Da li nam popularizacija digitalnih medija i lako dostupni digitalni alati daju nove mogućnosti za vrijeme i prostore u kojima stvaramo i kako zajednica utječe na kreativnost umjetnika u njihovom kreativnom procesu? Kako praksa dijeljenja može poboljšati rad, odnose i održivost u kulturnim centrima? Ima li sudjelovanje u kreativnim i kulturnim aktivnostima znatan utjecaj na kvalitetu života pojedinca, pridonoseći općem blagostanju i poboljšavajući osjećaj pripadnosti u društvu?

Dvodnevna konferencija završila je s prezentacijom i radionicom na temu „Inovacija poslovnog modela za kulturne i društvene centre“ koje je vodio Jose Rodrigues (Trans Europe Halles (TEH)).

„Kao posljedica ekonomskih promjena, kao i europske financijske krize, javno financiranje i podrška umjetnosti i kulturi drastično su se smanjili u većem dijelu Europe od 2008. Umjetnost i kulturne institucije i organizacije nalaze se na prekretnici gdje se pronalaze novi načini upravljanja i kulturu financiranja treba istražiti. Sada je vrijeme za razmatranje novih modela i sustava financiranja. Kako valovi smanjenja proračuna i dalje pogađaju, mnogi se pitaju je li moguće uštedjeti troškove, a istodobno povećati prihod bez ugrožavanja njihove vizije i vrijednosti? Može li restrukturiranje načina na koji djeluju kulturne organizacije dovesti do povećane učinkovitosti i bolje prakse upravljanja i kako će se uloga kulturnih menadžera razvijati u svjetlu ovih strukturnih promjena? Kako umjetničke i kulturne organizacije mogu povećati vlastite prihode ili resurse za razvoj održivije prakse bez ugrožavanja njihove vizije, misije i neprofitnih vrijednosti?“, piše u opisu prezentacije i radionice.

Priredio B. V.

Leave a Reply


− 4 = 5

KULTURISTRA – Webpage of the Department of Culture of the Region of Istria


Kulturistra.hr is a website project that was startedby the Region of Istria and Metamedij Association with the goal to develop the cultural information services in the Region of Istria.
The project wants to offer information about recent events, as well as give access to different data bases, which will contain information about all the people involved in the Istrian cultural scene, cultural events, international contests, and potential international partners. This project aims to improve the communication on the vertical and horizontal level, which means between cultural institutions of the Region of Istria, between institutions and artists, and between the cultural institutions, artists, and the public.

CONTACT US

captcha

Copyright © kulturistra.hr 2021 | Impressum