NATJEČAJ ZA PRIJEM NOVIH ČLANOVA U HRVATSKO UDRUŽENJE INTERDISCIPLINARNIH UMJETNIKA – HUIU

rok: 01.07.2022

U skladu sa Statutom Hrvatskog udruženja interdisciplinarnih umjetnika – HUIU, Čl. 19., te na osnovu Pravilnika za primanje novih članova, pozivamo zainteresirane kandidate da se prijave na Natječaj.

Natječaj je otvoren od 23. svibnja do 1. srpnja 2022. godine.

Članom HUIU-a prvenstveno mogu postati umjetnici čija se praksa i djelovanje mogu opisati kao interdisciplinarni.

Interdisciplinarna umjetnost podrazumijeva uzajamno djelovanje i integraciju različitih disciplina na estetskoj, konceptualnoj i metodološkoj razini s posebnim naglaskom na discipline i medije vizualnih umjetnosti. Primarno područje djelovanja interdisciplinarnog umjetnika, člana HUIU-a mora biti moguće svrstati pod krovni termin vizualnih umjetnosti, ali uključuje i integraciju izvedbenih umjetnosti ili humanističkih, društvenih, tehničkih ili prirodnih znanosti.

Članovi HUIU-a mogu postati i multidisciplinarni umjetnici koji djeluju na području minimalno dvije ili više disciplina vizualnih umjetnosti s naglaskom na primijenjene umjetnosti.

OPĆI UVJETI ZA ČLANSTVO U HUIU:

    završeni fakultet odgovarajućeg smjera; odnosno

    prvostupanjska diploma ili diploma odgovarajućeg smjera (iz područja umjetnosti, dizajna ili multimedije); odnosno

    srednja škola likovnog usmjerenja i najmanje dvije godine javnog umjetničkog djelovanja; odnosno

    najmanje tri godine javnog umjetničkog djelovanja za sve ostale kandidate.

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA PRIJAVU:

  1. ispunjena prijavnica https://forms.gle/tunxxtRyjZKAb7b16;
  2. opširna stručna biografija;
  3. dokaz o državljanstvu (preslika osobnog dokumenta);
  4. presliku svjedodžbe ili diplome završene obrazovne institucije
  5. dokumentaciju radova
  6. dokaz o plaćenoj kotizaciji za natječaj;

TEHNIČKI UVJETI

    Interdisciplinarno područje djelovanja:  realizirana 3 samostalna ili 2 samostalna i 2 skupna interdisciplinarna projekta

    Multidisciplinarno područje djelovanja: 7 realiziranih projekata iz zasebnih područja primijenjene umjetnosti.

KRITERIJI ZA VREDNOVANJE PORTFOLIJA

Relevantnost

Relevantnost prezentiranih radova u odnosu na suvremene tendencije u umjetničkim praksama.

Originalnost

Odmak od kopiranja, oponašanja i slijeđenja umjetničkih konvencija; inovativnost u izričaju, tehničkom ili konceptualnom pristupu.

Kvaliteta izvedbe

Kvaliteta izvedbe u skladu sa standardima struke.

Prezentacija rada

Prezentacija (portfolio) radova na temelju kojih će se vršiti selekcija mora biti odgovarajuće kvalitete, na način da osim vizualne prezentacije sadrži i sve ostale relevantne tehničke i konceptualne informacije o djelu koje poželjno uključuju:

– Godinu nastanka rada

– Popis mjesta/događanja na kojima je rad bio izložen/prikazan

– Detaljan tehnički opis rada

– „Artist statement“

– Linkove na dodatne materijale relevantne za prezentirani rad

Prezentacija se prihvaća u PDF formatu uz mogućnost prilaganja linka na online portfolio ili web sjedište umjetnika.

Kandidati su dužni za prijam u članstvo HUIU-a podnijeti ispunjenu Prijavnicu: https://forms.gle/tunxxtRyjZKAb7b16

s dokumentacijom o javnom umjetničkom djelovanju, te dostaviti radove i ostale priloge koje propisuju pojedina područja djelovanja HUIU-a: interdisciplinarno ili multidisciplinarno područje.

Sve kandidatkinje i kandidati moraju dostaviti i potvrdu o uplati kotizacije za troškove organiziranja Natječaja u iznosu od 150 kn. Kotizacija se uplaćuje na žiro račun HUIU-a: IBAN: HR8623600001102457560 i ne vraća se.

Podaci o obrazovanju moraju biti potkrijepljeni odgovarajućom dokumentacijom (preslikom diploma ili svjedodžbi). Kandidati će se ocjenjivati isključivo na temelju dostavljenih radova i dokumentacije.

Umjetnički savjet HUIU-a razmatra i ocjenjuje radove kandidata i svoje odluke upućuje Upravnom odboru.

Umjetnički savjet HUIU-a donosi odluku o prijemu ili odbijanju kandidata u članstvo HUIU-a, što potvrđuje Upravni odbor HUIU-a.

Umjetnički savjet HUIU-a pregledat će sve pristigle prijave i procijeniti udovoljavanje kriterija za učlanjenje u HUIU. Svi će kandidati o rezultatima Natječaja biti obaviješteni putem elektroničke pošte u roku 30 dana od završetka natječaja.

Kandidati koji nisu primljeni u članstvo mogu podnijeti žalbu na odluku Umjetničkog savjeta HUIU-a jedino u slučaju ako smatraju da je povrijeđena procedura. Žalba se podnosi Upravnom odboru HUIU-a u roku 15 dana od dana primitka odluke. Odluka Skupštine HUIU-a je konačna.

ČLANOVI HUiU-a

Stupanjem u HUIU između ostalog stječe se pravo na:

– porezne olakšice sukladno članku 22. Zakona o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva,

– sudjelovanja na natječajima koji zahtijevaju članstvo u strukovnoj udruzi.

Pored toga stječu se prava i obaveze spram udruge:

– biti informirani o svim događanjima, natječajima, izložbama, radionicama i sl. vezanim uz aktivnosti HUIU-a te na sve ostale obavijesti vezane uz stručna i profesionalna događanja u Hrvatskoj i inozemstvu,

– redovito plaćati godišnju članarinu (150 kuna),

– ravnopravno sudjelovati u svim internim natječajima,

– pravo na člansku iskaznicu HUIU-a i sve pogodnosti koje ona donosi.

Umjetnički savjet: Vjeran Juhas – predsjednik, Iva Horvat, Ivan Dobran, Ivana Tomić i Igor Dražić.

Prijavnicu zajedno s potrebnom dokumentacijom i radovima možete dostaviti putem e-pošte ili we transferom na adresu: huiu@huiu.hr s napomenom „Natječaj za prijem u HUIU“.

Natječaj je otvoren od 23. svibnja do 1. srpnja 2022. (računaju se sve prijave zaprimljene digitalnim putem do 1. srpnja 2022. –  23:59 sati).

Za sva dodatna pitanja obratite se na: E-mail: huiu@huiu.hr, Tel.: 052 515 089, od ponedjeljka do petka, od 12 do 20 sati).

Priredio B. V.

Leave a Reply


8 + = 12

KULTURISTRA – Webpage of the Department of Culture of the Region of Istria


Kulturistra.hr is a website project that was startedby the Region of Istria and Metamedij Association with the goal to develop the cultural information services in the Region of Istria.
The project wants to offer information about recent events, as well as give access to different data bases, which will contain information about all the people involved in the Istrian cultural scene, cultural events, international contests, and potential international partners. This project aims to improve the communication on the vertical and horizontal level, which means between cultural institutions of the Region of Istria, between institutions and artists, and between the cultural institutions, artists, and the public.

CONTACT US

captcha

Copyright © kulturistra.hr 2022 | Impressum