Kretanje prema izradi novog europskog clouda za kulturnu baštinu

Dijalogom između Europske komisije i članica EU na događanju posvećenom zajedničkom stvaranju suradničkog clouda za kulturnu baštinu 21. lipnja, započeta je izgradnja jedinstvenog okvira kojim će se omogućiti suradnja kulturnih profesionalaca diljem čitave Europe.

„Bogata kulturna baština Europe pomoću suradničkog clouda za kulturnu baštinu ući će u novi digitalnu dimenziju“, izjavila je Mariya Gabriel, povjerenica Europske komisije za inovacije, istraživanje, obrazovanje i mlade. Također je naglasila da se ovim projektom „europsku baštinu može učiniti vodećom na svjetskoj razini u korištenju digitalnih tehnologija kako bi se proizvela vrijednost koja će biti na korist svim građanima“.

Samo je 30 do 50% europskih kulturnih zbirki sveukupno do sada digitalizirano. Standardi koji su se pritom koristili nerijetko su međusobno neusklađeni, nedostupni i nesigurni. Ta situacija predstavlja određeni rizik za europsku materijalnu i nematerijalnu baštinu. Ovaj će projekt poslužiti kao most prema EU financiranju za manje i udaljenije muzeje koji kreću s digitalizacijom, povezujući na taj način u zajedničkoj jedinstvenoj mreži već dovoljno razvijena različita rješenja.

Europska komisija namjerava objaviti nekoliko poziva unutar Obzora. Pozivi će se provoditi u okviru djelovanja za kulturnu baštinu, kulturne i kreativne industrije u 2023., 2024. i 2025. godini. Sveukupni predviđeni budžet je 110.000.000 eura.

Leave a Reply


+ 1 = 9

KULTURISTRA – Webpage of the Department of Culture of the Region of Istria


Kulturistra.hr is a website project that was startedby the Region of Istria and Metamedij Association with the goal to develop the cultural information services in the Region of Istria.
The project wants to offer information about recent events, as well as give access to different data bases, which will contain information about all the people involved in the Istrian cultural scene, cultural events, international contests, and potential international partners. This project aims to improve the communication on the vertical and horizontal level, which means between cultural institutions of the Region of Istria, between institutions and artists, and between the cultural institutions, artists, and the public.

CONTACT US

captcha

Copyright © kulturistra.hr 2022 | Impressum