Svečano otvorenje 28. Sajma knjige u Istri

23.11.2022.

Svečano otvo­re­nje 28. Sa(n)jam knji­ge u Istri bit će odr­ža­no u petak, 25. stu­de­nog u pod­ne na ula­zu u Dom hrvat­skih branitelja.

Svečani uvod u 100 pro­gra­ma dese­tod­nev­nog fes­ti­va­la knji­ga i auto­ra vodit će pul­ska glu­mi­ca Dijana Vidušin dok će jazz-ritam cere­mo­ni­ji zada­ti Big Band Pula na čelu s Brankom Sterpinom.

U pro­to­ko­lu otvo­re­nja sudje­lo­vat će minis­tri­ca kul­tu­re i medi­ja Republike Hrvatske, Nina Obuljen Koržinek, istar­ski župan Boris Miletić, pul­ski gra­do­na­čel­nik Filip Zoričić, direk­to­ri­ca Sajma Magdalena Vodopija dok će čast otvo­re­nja Sajma pri­pas­ti Lászlu Krasznahorkaiju.

Priredio B. V.