Seminar o kulturnoj baštini u Balama

Seminar naziva “Okvirna konvencija o vrijednosti kulturne baštine za društvo: (Baštinske) Zajednice Talijana u inozemstvu – sadržaji i dobre prakse” održan je u petak 20. ožujka u Kaštel Bembu u Balama, a u organizaciji venecijanskog ureda Vijeća Europe u suradnji s Upravnim odjelom za kulturu Istarske županije, Istarske kulturne agencije i Marco Polo Systema. Svrha seminara bila je uspostavljanje odnosa između sadržaja Konvencije iz Faroa i njene primjene te već postojećih i aktivnih baštinskih zajednica. Program seminara počeo je pozdravnim govorima predstavnika vlasti i ustanova: Aleksandre Vinkerlić, direktorice Istarske Kulturne Agencije, Giuseppine Rajko, zamjenice župana Istarske županije, Roberta Ciambettija, pročelnika Odjela za prekograničnu i transnacionalnu suradnju regije Veneto, te Alberta d’Alessandra, direktor venecijanskog ureda Vijeća Europe koji je ujedno bio i moderator seminara.

P1080783 (600x450)

On je u svom uvodnom govoru govorio o sadržaju i inovativnim aspekti Konvencije iz Faroa i njihova primjena kroz Action Plan Vijeća Europe prihvaćenog u svibnju 2013. godine.

– Konvencija iz Faroa nije dokument koji nameće postupke već daje slobodu za pronalazak specifičnih putova. Princip djelovanja konvencije je “bottom-up”, dakle od iskustva i potreba stanovništva određenog teritorija prema gore. U ovom dokumentu sagledavaju se materijalna i nematerijalna kulturna baština, ali i sam pejzaž. Jedan od alata koje pruža konvencija je i model “baštinskih šetnji” koji su u suštini baštinski itinereri. Hrvatska i Slovenija bile su među prvim zemljama koje su potpisale konvenciju, a ona je otvorena i zemljama koje nisu članice Vijeća Europe. Jedan od ciljeva konvencije je i stvoriti mrežu gradova, dakle suradničku platformu na većoj razini, kazao je d’Allesandro i naveo primjere dobre prakse koji su organizirani u Veneciji i Marseju.

P1080779 (600x450)

Više o samom primjeru Marseja govorio je Prosper Wanner, suradnik venecijanskog ureda Vijeća Europe u svom izlaganju naziva “Na koji način primjena Konvencije iz Faroa može doprinijeti razvoju jednog teritorija: europski primjeri i dobre prakse”.

– U Marseju je na temelju Konvencije iz Faroa osnovana zadruga građana nazvana Hotel du Nord. Aktivnost zadruge usmjerena je na konverziju industrijskih kvartova na sjevernom djelu grada, a sve je počelo istraživanjima o samoj povijesti tih dijelova Marseja u kojima žive pripadnici raznih manjina koji su tu došli u potrazi za poslom. Iz tih istraživanja iznjedrile su publikacije i stvoreni su razni arhivi, a 2003. godine organizirana je i prva baštinska šetnja koja je bila vrlo uspješna i koja je prerasla u godišnju manifestaciju, kazao je Wanner.

Potom je uslijedilo izlaganje zamjenice župana Giuseppine Rajko naziva “Kako Zajednice Talijana u Hrvatskoj i Sloveniji vrednuju vlastitu kulturnu baštinu?” i Maurizia Tremula, predsjednika Izvršnog odbora Talijanske unije na temu “Dobre prakse talijanske manjine u europskom programiranju u Hrvatskoj i Sloveniji”. Drugi blok predavanja odnosio se na projekte za vrednovanje teritorija u Hrvatskoj i Sloveniji te dobre prakse u programskom razdoblju 2007.-2013. u odnosu na programsko razdoblje 2014.-2020. godine. Bojana Puljko i Vladimir Torbica iz županijskog Odjelaza kulturu predstavili su projekte Revitas 1 i Revitas 2, Hera te ostale primjere dobre prakse kao što su Ex-Po-Aus i Adria Muse. Torbica je napomenuo da se ciljevi Revitasa 2 u potpunosti uklapaju u Konvenciju iz Faroa jer polaze upravo od onoga što ljude na određenom teritoriju zanima, a kruna tog projekta bit će Centar za freske u Draguću koji će biti mjesto susreta i rada umjetnika i znanstvenika.

P1080777 (600x450)

Predavanje na temu “Sinergije između javnog i privatnog sektora u okviru multilateralne suradnje: međunarodni kontekst RPSEE i Local Development Pilot Project: projekt CULTEMA. Dobre prakse projekata IPA – Adrifort i Italija – Slovenija CAMAA” održali su Pietrangelo Pettenò, generalni direktor Marco Polo Systema GEIE i njegov suradnik Daniele Sferra.

– Marco Polo Systema GEIE uključen je u EU projektiranje od samih početaka, a glavni nam je cilj valorizacija fortifikacijskih sistema na lokalnoj i europskoj razini. Partikularni cilj bio je obnova i stavljanje u uporabu Forrte Marghere što je također rađeno po principu “bottom-up” i koji je kretao od pojedinaca i njihovih potreba, kazao je Pettenò.

P1080781 (600x450)

Zadnje izlaganje na temu “Projekt “Verotour”: itinerar duž povijesnih trgovačkih ruta Mletačke Republike: cluster izvrsnosti transnacionalnog tematskog itinerara u okviru međunarodne multilateralne kulturne suradnje – od jadranskog geografskog okvira do područja Europskog Sredozemlja” održao je Paolo Rosso iz Uprave za turizam Regije Veneto nakon kojeg je krenula rasprava naziva “Obveze baštinskih zjednica i novi europski projekti” koju su moderirali Pietrangelo Pettenò, Vladimir Torbica i Alberto D’Alessandro. Oni su zaključili da je ovaj baljanski seminar još jedan korak naprijed u uspješnoj transnacionalnoj suradnji koja će zahvaljujući budućim susretima ovakve vrste zasigurno uroditi novim plodovima.

Tekst i foto Boris VINCEK

Leave a Reply


1 + = 3

KULTURISTRA – Webpage of the Department of Culture of the Region of Istria


Kulturistra.hr is a website project that was startedby the Region of Istria and Metamedij Association with the goal to develop the cultural information services in the Region of Istria.
The project wants to offer information about recent events, as well as give access to different data bases, which will contain information about all the people involved in the Istrian cultural scene, cultural events, international contests, and potential international partners. This project aims to improve the communication on the vertical and horizontal level, which means between cultural institutions of the Region of Istria, between institutions and artists, and between the cultural institutions, artists, and the public.

CONTACT US

captcha

Copyright © kulturistra.hr 2021 | Impressum