Predstavljanje Rječnika premanturskog govora Ratka Crnoborija

Rječnik premanturskog govora Ratka Crnoborija bit će predstavljen u utorak, 3. prosinca u 18 sati u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula. Uz autora na predstavljanju će govoriti i prof. dr. sc. Lina Pliško.

Premanturski govor upotrebljava se u Premanturi, Banjolama, Vinkuranu, Vintijanu i Valdebeku, odnosno mjestima koja su činila premantursku župu. Spada u štokavsko-čakavsko narječje koje se govori u južnoj Istri, pri čemu se za premanturski tvrdi da je najštokavskiji govor među svim štokavsko-čakavskim govorima. Specifičnost premanturskog govora proizlazi iz relativne izoliranosti Premanture i slabog komuniciranja sa ostalim istarskim selima, a najviše se mijenjao i razvijao do 1. svjetskog rata. Između dva svjetska rata bio je podložan talijanskom jeziku, tako da sadrži mnogo talijanizama.

Ratko Crnobori rođen je u Premanturi 1934. godine. Zbog raznih okolnosti osnovnu školu do male mature pohađao je u Puli, Premanturi, Medulinu i Rovinju. Gimnaziju je pohađao u Puli, gdje je maturirao 1954. godine. Iste godine upisuje Prirodoslovno-matematički fakultet u Beogradu, smjer fizikalna kemija. Nakon diplome zaposlio se u Uljaniku. Od 1992. je u mirovini, a 1999. vraća se u Premanturu, gdje i danas živi.

Priredio B. V.

Leave a Reply


+ 7 = 12

KULTURISTRA – Webpage of the Department of Culture of the Region of Istria


Kulturistra.hr is a website project that was startedby the Region of Istria and Metamedij Association with the goal to develop the cultural information services in the Region of Istria.
The project wants to offer information about recent events, as well as give access to different data bases, which will contain information about all the people involved in the Istrian cultural scene, cultural events, international contests, and potential international partners. This project aims to improve the communication on the vertical and horizontal level, which means between cultural institutions of the Region of Istria, between institutions and artists, and between the cultural institutions, artists, and the public.

CONTACT US

captcha

Copyright © kulturistra.hr 2021 | Impressum